శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

22, డిసెంబర్ 2012, శనివారం

మూఢమి యందు చేయదగిన , చేయకూడని పనులు

మూడమి యందు చేయకూడని కార్యక్రమములు

బావి - కొలను - చెరువులు త్రవించుట - యాగములు - దేవత ప్రతిష్టలు జరిపించుట - వివాహ-ఉపనయనములు - విద్య ప్రారంభము - నూతన గృహారంభం - కర్ణవేధ - : పట్టాభిషేకములు 

మూఢమి యందు చేయదగిన పనులు

నక్షత్ర శాంతులు - రోగ సంబంద హోమాదులు- గ్రహ శాంతి  జప దానములు -మాస ప్రయుక్తములగు పుంసవనాది  కార్యక్రములకు గురు,శుక్ర మౌడ్యముల దోషము లేదు

23, నవంబర్ 2012, శుక్రవారం

బాలింత

మొదటి కాన్పుకు తీసుకొని వెళ్ళుటకు


విదియ,తదియ,పంచమి,సప్తమి,దశమి,త్రయోదశి తిథులు
 

సోమ,బుధ,గురు,శని వారములు.

శుభ నక్షత్రాలలో గర్భిణీ స్త్రీకి తారా బలం  సరిపోయే విధంగా 

చూసి,వార శూలాలు కూడా చూసుకుని తీసుకు వెళ్ళవలెను.
[కుటుంబ ఆచారమును, పెద్దల సలహాను పాటించవలెను 
బాలింత స్నానమునకు

ఆది,మంగళ,గురు వారములు మంచివి.

అశ్వని,రోహిణి,మృగశిర,ఉత్తర,హస్త,స్వాతి,అనూరాధ,ఉత్తరాషాడ,ఉత్తరాభాద్ర,రేవతి  నక్షత్రాలు మంచివి.
11 వ రోజున స్నానము చేయించాలి.  


వర్జ్యము పాటించనక్కరలేని సమయాలు

స్నానే,దానే,జపే,హోమే వైశ్వదేవ సురార్చనే ||
ప్రాయశ్చిత్తే తధా శ్రార్ధే ప్రసిద్ధాహ విషనాడికాహ||

ఆసనే,శయనే,భోజ్యే,మల,మూత్ర విసర్జనే ||
ఉగ్ర కర్మణి అస్త్రవధే ప్రశస్తాహ విష నాడికాహ||
శిశువుకు మొలత్రాడు కట్టుటకు

శిశువుకు వెండి లేదా బంగారు మొల త్రాడును పురిటిశుద్ది రోజున లేదా 5 వ నెలయందును కట్టవలెను. మొలత్రాడునకు నల్లపూసలు, రాగికాణి, శిశువుయొక్క పురిటి సమయమందు తీసిన బొడ్డు గాని కట్టిన గాలీ,ధూళి,దిష్టి దోషాలు తగలవు.


బిడ్డను ఇల్లు కదుపుటకు

విదియ, తదియ, పంచమి, సప్తమి, దశమి, ఏకాదశి, త్రయోదశి తిథులు,

అశ్వని, రోహిణి, మృగశిర, పునర్వసు, పుష్యమి, ఉత్తర, హస్త,  చిత్త, అనూరాధ, శ్రవణం, ధనిష్ట, శతభిషం, ఉత్తరాభాద్ర, ఉత్తరాషాడ, రేవతి  నక్షత్రములు.
మేష, వృషభ, కర్కాటక, తుల, ధనుస్సు, మీన లగ్నములు,
సోమ, బుధ, గురు, శుక్ర వారములు మంచివి.
శిశువు పుట్టిన మూడవ నెలలో ముందుగా దేవాలయమునకు
తీసుకు వెళ్లి ఆ తరువాత మేనమామ గారి ఇంటికి తీసుకుకొని వెళ్ళాలి. 

పురుడు తరవాత శిశువుతో అత్త వారింటికి వెళ్ళుటకు


శిశువుకు 3 వ  నెలగాని, 5 వ నెలగాని, ఆపై 7, 9, 11వ  నెలల్లో గాని
అత్తవారింటికి వెళ్ళవచ్చును. వర్తమానంలో  కొంతమంది నెలలోనే పంపించుచున్నారు.


అట్లు చేయుట వలన స్త్రీయొక్క ఆరోగ్యము క్షీణించును.
విదియ, తదియ, చవితి, సప్తమి, దశమి, ఏకాదశి, త్రయోదశి తిథులు,
సోమ, బుధ, గురు, శని వారములు, అశ్విని  , రోహిణి, మృగశిర, పునర్వసు, పుష్యమి,
మఖ, ఉత్తర, హస్త, స్వాతి, అనూరాధ, మూల, ఉత్తరాశాడ, శ్రవణం, శతభిషం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి నక్షత్రములందు 
తారాబలం, వారశూల, ఆనందాదియోగాములు తప్పక చూడాలి. తారాబలం మాత్రం తల్లికి, శిశువుకు ఇద్దరికీ సరిపోవాలి.
శూన్యమాసాలు, గురు, శుక్ర మూడములు పనికిరావు.   
గర్భిణీ స్త్రీ యొక్క ధర్మములు

గర్భవతి అయిన స్త్రీలు ఈ క్రింది నియమములు తప్పనిసరిగా పాటించవలెను.
ముత్తైదువులను, బ్రాహ్మణులను పూజించవలయును.


ఇష్ట దైవమును భగవంతుని నామమును నిత్యం స్మరించవలెను.


శుభప్రదమైన ఆభరణములు ధరించాలి.
4,6,8, నెలల లో ప్రయాణములు చేయరాదు.
గర్భిణీ స్త్రీ ఏ వస్తువులను కోరునో ఆ వస్తువులు వెంటనే తెచ్చి ఇవ్వవలెను.
సముద్ర స్నానము, చెట్లు నరకుట, గృహారంభ,శంఖు స్థాపన చేయరాదు.మైలను తాకరాదు. శోకించరాదు.
సూర్య, చంద్ర గ్రహణము లందు మాత్రము జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
గ్రహణ సమయములో పడుకొని మాత్రమే ఉండాలి.

పుమ్సవనము లేదా సీమంతము 

విదియ, తదియ, పంచమి, సప్తమి, త్రయోదశి, పూర్ణిమ తిథులు,

బుధ, గురు, శుక్రవారములు,
రోహిణి, పుష్యమి, హస్త, చి
త్త, స్వాతి, ఉత్తర, ఉత్తరాషాడ,


ఉత్తరాభాద్ర, పునర్వసు, అనూరాధ, శ్రవణం, ధనిష్ఠ, శతభిషం, రేవతి నక్షత్రములు,
మేష, మిధున, తుల, ధను
స్సు, కుంభ లగ్నములు,
పుమ్సవనమునకు 3వ నెల, సీమంతమునకు 5,7,8,9  నెలలు మంచివి.

22, నవంబర్ 2012, గురువారం

తిధులు- ఫలితాలు

తిధులు- ఫలితాలు

పాడ్యమి - మధ్యాహ్న అనంతరం జయమవుతాయి

విదియ -  ఎ పని చేసిన సంతోషాన్ని ఇస్తుంది

తదియ - సౌక్యం, కార్య సిద్ధి

చవితి   - మధ్యాహ్న అనంతరం జయమవుతాయి
పంచమి - ధన ప్రాప్తం, శుబయోగం
షష్టి      - కలహం, రాత్రి కి శుభం
సప్తమి  - సౌక్యకరం
అష్టమి  -కష్టం
నవమి  - వ్యయ ప్రయాసలు 
దశమి  -  విజయ ప్రాప్తి 
ఏకాదశి - సామాన్య ఫలితములు
ద్వాదశి - బోజన అనంతరం జయం
త్రయోదశి -జయం
చతుర్దశి   -రాత్రి కి శుభం
పౌర్ణమి   - సకల శుబకరం
అమావాస్య- సాయంత్రం నుండి శుభకరం

21, నవంబర్ 2012, బుధవారం

వివాహ నిశ్చయ తాంబూలాలు

వివాహ నిశ్చయ తాంబూలాలు

విదియ, తదియ, పంచమి, సప్తమి, దశమి, ఏకాదశి, త్రయోదశి, ఉభయ పక్ష తిథులు శుక్ల పక్షంలో త్రయోదశి,పూర్ణిమ తిథులు
ఆది, బుధ, గురు, శుక్ర, శని వారములు,
అశ్వని, మృగశిర, పునర్వసు, పుష్యమి, హస్త, చిత్త, అనూరాధ, శ్రవణం, ధనిష్ఠ, శతభిషం, రేవతి, నక్షత్రాలు మంచివి.
లగ్నానికి 5,9 స్థానములలో పాప గ్రహాలు లేకుండా నిశ్చయ తాంబూలాలు తీసుకోవలెను.

నవ వధువు గృహప్రవేషమునకు

విదియ, తదియ, పంచమి, సప్తమి, దశమి, తిథులు.
బుధ, గురు, శుక్రవారములు,
అశ్వని, రోహిణి, మృగశిర, పుష్యమి, ఉత్తరాషాడ, హస్త, చిత్త, అనూరాధ, శ్రవణం, మఖ,
 

మూల, పునర్వసు, జ్యేష్ట, ధనిష్ఠ, రేవతి నక్షత్రములు,
వృషభ, మిధున, కర్కాటక, సింహ, వృశ్చిక, ధనుస్సు, కుంభ, మీన లగ్నములు మంచివి.
పెండ్లి కుమారుడిని, పెండ్లి కుమార్తెను చేయుటకు

విదియ, తదియ, పంచమి, సప్తమి, దశమి, ఏకాదశి, త్రయోదశి, తిథులు, ఆది, బుధ, గురు, శని వారములు,
అశ్వని, పునర్వసు, పుష్యమి, చిత్త,
స్వాతి, శ్రవణం, ధనిష్ఠ,నక్షత్రాలు  5,9 స్థానాల శుద్ధి చూడాలి.
వివాహం జరిగిన 16 రోజుల లోపున తిథి,  వార నక్షత్రాలు పాటించకపోయినాదోషము లేదు.

వివాహమునకు

విదియ, తదియ, పంచమి, సప్తమి, దశమి, ఏకాదశి, త్రయోదశి తిథులు,
బుధ, గురు, శుక్రవారాలు,
రోహిణి, మృగశిర, ఉత్తర, హస్త, స్వాతి, అనూరాధ, మూల, ఉత్తరాషాఢ, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి నక్షత్రాలు,
వృషభ, మిధున, కర్కాటక, తుల, కన్య, ధనుస్సు, మీన లగ్నములు
వైశాఖ, జ్యేష్ట, కార్తీక, మార్గశిర, ఫాల్గుణ మాసములు మంచివి.
రవి మేష రాశిలో ఉండగా, చైత్రమాసమున వివాహము చేయవచ్చును. 7వ స్థానములో ఏ గ్రహమూ ఉండరాదు. అష్టమ శుద్ధి తప్పనిసరి.

19, నవంబర్ 2012, సోమవారం

గర్భాదానము ( శోభనము)

గర్భాదానము ( శోభనము)

విదియ, తదియ, పంచమి, సప్తమి, దశమి, త్రయోదశి తిథులు,
సోమ, బుధ, గురు, శుక్రవారములు 


రోహిణి, మృగశిర, పునర్వసు, పుష్యమి, ఉత్తర, హస్త, చిత్త, స్వాతి, అనూరాధ, ఉత్తరాషాడ, శ్రవణం, ధనిష్ట్ట,శతభిష, ఉత్తరాభాద్ర  నక్షత్రములు,
వృషభ, కర్కాటక, కన్య, తుల, ధనుస్సు, మీనలగ్నములు,
లగ్న శుద్ధి అష్టమ శుద్ధితప్పనిసరి.*పంచపర్వములు,సంధ్యాసమయము,శ్రాద్ధదినములు పనికిరావు. 


వివాహము జరిగిన 16 రోజులలో మాత్రము ముహూర్తము అవసరములేదు.
*(పండుగలలో, సూర్య అస్తమయ, సూర్యోదయములో, మరియు పిత్రు (పెద్దల)దినములలో దంపతులు బ్రహ్మచర్యము  పాటించవలెను.)

14, నవంబర్ 2012, బుధవారం

దగ్ధయోగాలు

దగ్ధయోగాలు

షష్టి - శనివారం,
 సప్తమి - శుక్రవారం, 
అష్టమి
 - గురువారం,
నవమి - బుధవారం ,
దశమి - మంగళవారం
ఏకాదశి - సోమవారం
ద్వాదశి - ఆదివారం ,
ఇట్లు వచ్చిన ఏ విధమైన శుభకార్యాలు చేసుకోనరాదు.
వీటిని దగ్ధయోగాలు అంటారు.

13, నవంబర్ 2012, మంగళవారం

ఏది మంచి రోజు?

ఏది మంచి రోజు?ఏ మంచి ప్రారంబించడానికి అయిన ఒక మంచి రోజు చూసుకుంటూ ఉంటాము. కాని దానికి మరొకరి మీద ఆధారపడనవసరం లేదు. ఈ క్రింది విధముగా చుచుకున్నచో సరిపోవును.
ఉదాహరణ:  ఆదివారం ప్రారంబించాలంటే ఆ రోజు హస్త, మూల, పుష్యమి, అశ్వని, ఉత్తర, నక్షత్రలయిన మంచిది.
  
 ఆది
 సోమ
మంగళ
 బుద
గురు        
 శుక్ర    
 శని
హస్త  
శ్రవణం  
 అశ్వని రోహిణి    రేవతి రేవతి   శ్రవణం  
 మూలా  రోహిణి  ఉత్తరాభాద్ర  అనురాధ  అనురాధ  అనురాధ  రోహిణి
 ఉత్తర  మృగశిర  కృత్తిక  హస్త  అశ్వని  అశ్వని  స్వాతి
 త్రయం  పుష్యమి ఆశ్రేశ    కృత్తిక  పునర్వసు  పునర్వసు
 పుష్యమి  మృగశిర పుష్యమి    శ్రవణం
 అశ్విని
ఇవికాక తారాబలం,చంద్రబలం కూడా చుచుకున్న మంచిది.  పై చక్రము, తారాబలం,చంద్రబలము కలిపిన శ్రేష్టము.

8, నవంబర్ 2012, గురువారం

స్త్రీలు నూతనముగా ఆభరణాలు, వస్త్రములు ధరించుటకు

స్త్రీలు నూతనముగా ఆభరణాలు, వస్త్రములు ధరించుటకు

అశ్వని, హస్త, చిత్త, స్వాతి, విశాఖ, అనూరాధ, ధనిష్ట, రేవతి నక్షత్రములందు,
బుధ, గురు, శుక్రవారములందు, వెండి, బంగారు ఆభరణములు,
నూతన వస్త్రములు ధరించుటకు మంచిది.
సోమ, మంగళ వారములందు సౌభాగ్యవతులైన స్త్రీలు ఆభరణములు నూతనవస్త్రములు ధరించరాదు.

7, నవంబర్ 2012, బుధవారం

నూతనముగా ఉద్యోగములో చేరుటకు

నూతనముగా ఉద్యోగములో చేరుటకు

విదియ, తదియ, పంచమి, సప్తమి, దశమి, ఏకాదశి, త్రయోదశి తిథులు.
అశ్వని, పునర్వసు, పుష్యమి
, హస్త, చిత్త, అనూరాధ, రేవతి, నక్షత్రములు, బుధ, గురు, శుక్రవారములు
,శుభ లగ్నములలో రవి, కుజులు 10,11 స్థానములలో ఉండుట చాలా యోగము.
ఉద్ద్యోగములలో స్థిరత్వం పొంది క్రమేపి చేయు 
ఉద్యోగంలో అభివృద్ధి సాధించి ప్రమోషనులు పొందెదరు.

4, నవంబర్ 2012, ఆదివారం

నక్షత్రాలు అధిదేతలు వర్ణం రతం

నక్షత్రాలు అధిదేతలు వర్ణం రతం

నక్షత్రం అధిదేవత వర్ణం రత్నం నామం గణం జంతువు నాడి 
 వృక్షం గ్రహం
అశ్విని
అర్ధనారీశ్వరుడు  
పసుపు వైడూర్యం చూ,చే,చో,ల దేవగణం గుర్రం ఆది
  అడ్డరస కేతువు
భరణి
రవి ఆకాశనీలం వజ్రం లీ,లూ,లే,లో మానవగణం ఏనుగు మధ్య 
 దేవదారు శుక్రుడు
కృత్తిక
అగ్ని కావి మాణిక్యం ఆ,ఈ,ఊ,ఏ రాక్షసగణం మేక అంత్య
ఔదంబర సూర్యుడు
రోహిణి
చంద్రుడు తెలుపు ముత్యం ఒ,వా,వృ,వో మానవగణం పాము అంత్య
జంబు చంద్రుడు
మృగశిర
దుర్గ ఎరుపు పగడం వే,వో,కా,కి దేవగణం పాము మధ్య
చంఢ్ర కుజుడు
ఆర్ద్ర
కాళి ఎరుపు గోమేధికం కూ,ఘ,బ,చ మానవగణం కుక్క ఆది
రేల రాహువు
పునర్వసు
రాముడు పసుపు పుష్పరాగం కే,కో,హా,హీ దేవగణం పిల్లి ఆది
వెదురు గురువు
పుష్యమి
దక్షిణామూర్తి పసుపు,ఎరుపు నీలం హూ,హే,హో,డా దేవగణం మేక మధ్య
పిప్పిలి శని
శ్లేష
చక్రత్తాళ్వార్ కావి మరకతం డి,డూ,డె,డొ రాక్షసగణం పిల్లి అంత్య
నాగకేసరి బుధుడు
మఖ
ఇంద్రుడు లేతపచ్చ వైడూర్యం మా,మి,మూ,మే రాక్షసగణం ఎలుక అంత్య
మర్రి కేతువు
పుబ్బ
రుద్రుడు శ్వేతపట్టు పచ్చ మో,టా,టి,టూ మానవగణం ఎలుక మధ్య
మోదుగ శుక్రుడు
ఉత్తర
బృహస్పతి లేతపచ్చ మాణిక్యం టే,టో,పా,పీ మానవగణం గోవు ఆది
జువ్వి సూర్యుడు
హస్త
అయ్యప్ప ముదురునీలం ముత్యం పూ,ష,ణ,డ దేవగణం దున్న ఆద
కుంకుడు చంద్రుడు
చిత్త
విశ్వకర్మ ఎరుపు పగడం పే,పో,రా,రీ రాక్షసగణం పులి మధ్య
తాటి కుజుడు
స్వాతి
వాయువు తెలుపు గోమేధికం రూ,రే,రో,త దేవగణం దున్న అంత్య
మద్ది రాహువు
విశాఖ మురుగన్ పచ్చ పుష్పరాగం తీ,తూ,తే,తో రాక్షసగణం పులి అంత్య
నాగకేసరి గురువు
అనురాధ
మహాలక్ష్మి పసుపు నీలం నా,నీ,నూ,నే దేవగణం లేడి మధ్య
పొగడ శని
జ్యేష్ట
ఇంద్రుడు శ్వేతపట్టు మరకతం నో,యా,యీ,యూ రాక్షసగణం లేడి ఆది
విష్టి బుధుడు
మూల
నిరుతి ముదురుపచ్చ వైడూర్యం యే,యో,బా,బీ రాక్షసగణం కుక్క ఆది
వేగిస కేతువు
పూర్వాషాడ     
వరుణుడు బూడిద వజ్రం బూ,దా,థా,ఢా మానవగణం కోతి మధ్య
నెమ్మి శుక్రుడు
ఉత్తరాషాడ
గణపతి తెలుపు మాణిక్యం బే,బో,జా,జీ మానవగణం ముంగిస అంత్య
పనస రవి
శ్రవణం
మహావిష్ణు కావి ముత్తు ఖీ,ఖూ,ఖే,ఖో దేవగణం కోతి అంత్య
జిల్లేడు చంద్రుడు
ధనిష్ఠ
చిత్రగుప్తుడు పసుపుపట్టు పగడం గా,గీ,గూ,గే రాక్షసగణం గుర్రం మధ్య
జమ్మి కుజుడు
శతభిష
భద్రకాళి కాఫి గోమేదికం గో,సా,సీ,సూ రాక్షసగణం గుర్రం ఆది
అరటి రాహువు
పూర్వాభాద్ర
కుబేరుడు ముదురుపసుపు పూస సే,సో,దా,దీ మానవగణం సింహం ఆది
మామిడి గురువు
ఉత్తరాభాద్ర
కామధేను గులాబి నల్లపూస దు,శం,ఛా,దా మానవగణం గోవు మధ్య
వేప శని
రేవతి
అయ్యప్ప ముదురునీలం ముత్యం దే,దో,చా,చీ దేవగణం ఏనుగు అంత్య
విప్ప బుధుడు

2, నవంబర్ 2012, శుక్రవారం

పనికి అనుకూల నక్షత్రాలు

పనికి అనుకూల నక్షత్రాలు

అశ్విని        : నామకరణ, అన్నప్రాసన, గృహరంబ,గృహప్రవేశ,వివాహములకు. 
భరణి         : గయాది ప్రదేశాల్లో శ్రాద్ధాలకు, మంత్ర శాస్త్ర అధ్యాయానికి.
కృతిక        : విత్తనాలు చల్లడానికి,మొక్కలు నాటడానికి.
రోహిణి       : పెళ్ళిళ్ళు,ఇంటి పనులు, ఇతర అన్ని పనులకు. 
మృగశిర     : అన్ని పనులకు మంచిది
ఆర్ధ           : నూతులు త్రవ్వడానికి,మంత్ర ప్రయోగాలకు, శివ పూజకు. 
పునర్వసు   : అన్నప్రాసన,చౌలది సర్వ కార్యాలకు శుబం. పెళ్లిళ్లకు మాధ్యమం.
పుష్యమి     : పెళ్లిళ్లకు,గృహ ప్రవేశాలకు
ఆశ్లేష         : యంత్ర పనిముట్ల ప్రారంబానికి 
మఖ         : ప్రయాణ శుబకార్యలకు 
పుబ్బ        :  నూతులు త్రవ్వడానికి, విత్తనాలు చల్లడానికి.
ఉత్తర         : పెళ్ళిళ్ళు,ఇతర అన్ని పనులకు.  
హస్త          : గృహ ప్రవేశాలకు తప్ప అన్ని ఇతర పనులకు
చిత్త           : వివాహాలు,విద్య ప్రారంబం,గృహ  ప్రవేశం  వంటికి మంచిది
స్వాతి         : పెళ్ళిళ్ళు వంటి అన్ని పనులకు.
విశాక         : నూతులు త్రవ్వడానికి,మంత్ర ప్రయోగాలకు.
అనురాధ     : పెళ్ళిళ్ళు,ఉపనయనాలకు,ఇతర అన్ని శుబకార్యలకు
జేష్ఠ           : నూతులు త్రవ్వడానికి,ప్రయాణాలకు
మూల       : పెళ్ళిళ్ళు,ఉపనయనాలకు,ప్రయాణాలు
పూర్వాషాడ : నూతులు త్రవ్వడానికి
ఉత్తరాషాడ  : అన్ని పనులకు మంచిది
శ్రవణం       : గృహ ప్రవేశాలకు తప్ప అన్ని ఇతర పనులకు
ధనిష్ఠ        : వ్యాపార పనులకు,యంత్రాలకు, పెళ్లిళ్లకు
శతబీశ       : నూతులు త్రవ్వడానికి, అన్ని పనులకు
పూర్వాభాద్ర : విద్య ఆరంబనికి , నూతులు త్రవ్వడానికి
ఉత్తరాభాద్ర  : అన్ని పనులకు
రేవతి        :  పెళ్ళిళ్ళు,ఉపనయనములు,యాత్రలు.

29, అక్టోబర్ 2012, సోమవారం

గృహారంభము (శంకు స్థాపనం ) ప్రవేశం

గృహారంభము (శంకు స్థాపనం )

తదియ, పంచమి, సప్తమి, ఏకాదశి, పౌర్ణమి, తిథులు,
సోమ,బుధ,గురు,శుక్రవారము
లందును,
రోహిణి,మృగశిర,పుష్యమి,హస్త,చిత్త,స్వాతి,అనూరాధ,ఉత్తరాషాడ, శ్రవణం, ధనిష్ఠ, శతభిషం,  ఉత్తరాభాద్ర,రేవతి నక్షత్రములయం
దు


వృషభ, సింహ, వృశ్చిక, కుంభ లగ్నములు మంచివి.
మేష,కర్కాటక తుల,మకర లగ్నములు మధ్యమం
లగ్నమునకు చతుర్ద అష్టమ శుద్ధి వుండాలి.
ఉదయం 12 గంటల లోపునే శంకుస్థాపనకు మంచిది.
వృషభ,కలశ చక్ర శుద్దులు కా
వలయును
గృహప్రవేశం

విదియ, తదియ, పంచమి, సప్తమి, దశమి, ఏకాదశి, త్రయోదశి, పూర్ణిమ, తిథులు. బుధ, గురు, శుక్రవారములు
రోహిణి, మృగశిర, ఉత్తర, చిత్త, అనూరాధ, ఉత్తరాషాడ, ధనిష్ఠ, శతభిషం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి నక్షత్రములు,


వృషభ, మిధున, కన్య, ధనుస్సు, మీన లగ్నములు మంచివి.
స్థిర లగ్నమైన అత్యంత బలీయం,
చతుర్ధ,అష్టమ శుద్ధి అవసరం. వృషభ,కలశచక్రశుద్ధి ఉండాలి


28, అక్టోబర్ 2012, ఆదివారం

ప్రయాణ శుభ శకునములు


ప్రయాణ శుభ శకునములు

        ప్రయాణమయివెళ్ళునప్పుడు వీణ, మద్దెల, సన్నాయి, తప్పెట, తాళములు, పుష్పములు, ముత్తయిదువలు, ఇద్దరు, నలుగురు బ్రాహ్మణులూ ,కర్ర పటుకోనిన శూద్రుడు, ఊరేగింపు, ఏనుగు, గుఱ్ఱము, ఏడ్చువారు లేక పీనుగ, ఆబోతు, అక్షతలు, బియ్యము, జొన్నలు, గోధుమలు, అన్నము , పిండివంటలు, కళ్ళు కావిళ్ళు,తేనే, గాజుల మలారము, పెరుగు, ఆహార పదార్దములు, మాంసము మొదలగు మంగళ ద్రవ్యములు కనిపించినచో ధనలాభము,  శుభము, కళ్యాణము, వ్యాపార జయము అందు లాభము ఉద్యోగ లాభము జయము కల్గును. ప్రయాణమయి పోవునపుడు గ్రద్ద నోట ఆహరముంచుకొని 'కృష్ణా' యని యరిచినచో సకల శుభములు,సౌఖ్యము కలుగును. శుభ కార్యములు చేయుటకు ప్రారంభించునపుడును, గొప్ప పనులను గూర్చి ఆలోచించునప్పుడును గాడిద కూసిన యెడల  శుభము కలుగును.


ప్రయాణమునకు  దుశ్శకునములు


  ప్రయనమాయిపోవునప్పుడు కర్ర,గొడుగు, పూల మూట జారిపదినాను, దెబ్బ తగిలినను, భోజనము చేసిపోవలయును, రేపు, పొండి నేను కూడా వచ్చెదనని అనుటయు, బహిష్టుయిన స్త్రీ యు, విధవ,కట్టెల మోపు,వట్టి కుండలు, కొత్త కుండలు, బొగ్గులు,పిల్లులు, బేసి సంఖ్య బ్రాహ్మణులూ, సరి సంఖ్య శూద్రులు, సాతానులు, జంగము, పెద్ద పొగ, మొండివాడు, కుష్టువాడు, ముక్కు లేని వాడు, గర్బిణీ స్త్రీ యార్తరవము, పెద్ద గాలి దుమ్ము,వాన చినుకులు, చమురు తలతో నున్నవాడు, ఎదురుగా తుమ్ముతున్నవాడు ఇత్యాదులు కనుపించిన ఆ ప్రయాణము మానుకొనుట మంచిది.శుభ శకునములు


ఒక రాజు, ఇద్దరు బ్రాహ్మణులూ, వేశ్య స్త్రీ, పుత్రులతో స్త్రీ, కన్యకా, ఏనుగు, గోవు, ఎద్దు, దంపతులు, నూతన వస్త్రాలు, చాకళ్ళు, నిండు కుండలు, పాత్రలు, కల్లు, సారాయి లాంటి

మత్తు పదార్థాలు, మాంసం, చెరకు, వీణ, మద్దెల లాంటి వాయిద్యాలు, సామాన్లు, తెల్లని పూలు, తెల్లని ధాన్యం ఎదురు రావటం, మిత్ర వాక్యాలు పలకడం మంచిది.


దుశ్శకునములు:పిచ్చివాడు, శత్రువు, రోగి, దిగంబరుడు, సన్యాసి, దొంగ, మలినుడు, జాతి బ్రష్టుడు, ఆయుధం, గర్బిని స్త్రీ, వంద్య స్త్రీ, నల్లని ఎద్దు, నపుంసకుడు, పిల్లి, సర్పం, పండి, తోడేలు, భస్మం, బొగ్గులు,
ఉప్పు, ఎముకలు, ఊక, నువ్వులు, మినుములు, మజ్జిగ, పొగ,అగ్ని, పత్తి, బెల్లం, ఎర్రని పుష్పాలు, కలశం, చెడు వార్తలు వినడం, ఎక్కడికి, ఎందుకు అని ప్రశ్నించడం, కొద్ది సేపు ఆగితే నేను 
వస్తా అనడం మంచిది కాదు. సేతు పిట్ట అరుపు దుశ్శకునమే.
దుశ్శకునము అని అనిపించినా వెళ్ళవలసి వస్తే, 
''వాసుదేవాయ మంగళం'' అని 108 సార్లు స్మరించడం మంచిది.

15, అక్టోబర్ 2012, సోమవారం

నవగ్రహ శాంతి విధానము.

పంచాంగ విషయాలు 10 -ముహూర్తములు

ముహూర్తములు
 
             ముహూర్త బలాన్నే ' లగ్నం' అని అంటారు . ప్రముఖ పంచాంగ కర్తలు పేరు, నామ నక్షత్రముల నాదారముగా ప్రత్యేక సందర్భాలకు ముహూర్తం నిర్ణయిస్తారు.కొన్ని ముఖ్య ముహూర్తాలు తిధి వార నక్షత్ర సమయాలతో ముహూర్త లగ్న నామాలతో ఒక క్రమ పద్దతిలో ఈయబడినవి. సిద్దాంతులు అందుబాటులో లేని వారు వివరాలు పంపిన యెడల మా వద్ద నున్న అనుభవజ్ఞులైన పండితులచే ముహూర్తములు నిర్ణయించ గలము. గ్రహ స్థానములు వాని ఫలితములతో కూడిన లగ్న కుండలి మీరు కోరగనే లభ్యమగును.అనుభవజ్ఞులైన పంచాంగ కర్తలు చెప్పినట్లు ముహూర్తము నిర్ణ యించు నపుడు అతి చిన్న చిన్న దోషాలు తప్పవు.
* మీచే నిర్ణయించ బడిన ముహూర్తముల యుక్తా యుక్తములు కూడా మాచే వివరించ బడును. ముఖ్యమైన వివరాలతో ఆ ముహూర్తం తగియున్నదో లేదో మీకందించ గలము.
 
దోష రహిత ముహూర్త బలం అసాధ్యం కాని అట్టి చిన్న దోషాల నివారణార్ధం జపాలు, దానాలు (నవధాన్యాలు మొ|| )ఎట్లు చేయవలెనో మీకెప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటాయి.

* మీరిచ్చే సమయ సందర్భాలను బట్టి మీరు కోరిన సమయాలను బట్టి మా పురోహితులు/సిద్దాంతులు మీకు అనుకూలముగా ముహూర్తములు నిర్ణయించగలరు.

12, అక్టోబర్ 2012, శుక్రవారం

పంచాంగ విషయాలు 9 స్వప్న ఫలితములు

స్వప్న ఫలితములు
 
శుభ స్వప్నములు

సూర్యోదయము, సంపూర్ణ చంద్రోదయము, కలలో కనిపించినచో ధనలాభము కలుగును. క్షేత్రదర్శనములు, గురువులు, పుణ్యపురుషులను పూజించినట్లు కలవచ్చిన యెడల సుఖము, సంపదలు కలుగును. నీటిమీద తిరిగివచ్చినట్లు కలవచ్చిన శుభము, పూలతోటలో తిరిగివచ్చినట్లు వచ్చిన స్త్రీ వలన లాభము, పచ్చనిపైరు కలలో వచ్చిన ధనలాభం కలుగును. మలము దేహమున పూసుకొనుచున్నట్లుగా, ఏనుగు మీద ప్రయాణము చేసినట్లును వచ్చిన అతిత్వరలో ధనలాభం కలుగును. వేశ్యనుగాని, వివాహము జరుగుటనుగాని చూచి, వారితో మాట్లాడినట్లు వచ్చిన శుభకార్యము ప్రాప్తించును. అన్నము, ఆవు, గుఱ్ఱము, ఏనుగు కలలో కనిపించిన పుత్రలాభము, శుభము జరుగును. శత్రువులను జయించునట్లు కనిపించిన విజయము, రక్తము, కల్లు త్రాగునట్లు, తెల్లని వస్త్రములు ధరించినట్లు, పూలు కనిపించిన విద్యాప్రాప్తి, ధనలాభము కలుగును.

అశుభ ఫలితములు  
 
తలగొరిగినవాడు గాని, విధవను గాని, చూచుట అశుభము. నూనెతో తలంటుకొనినట్లు, దూది, ఇనుము, కనిపించిన మరణము, ఆపదలు కలుగును. క్షీణ చంద్రుడు నక్షత్రము రాలుచున్నట్లు కనిపించిన దుఃఖము పర్వతము నెక్కునపుడు కాలు జారినట్లును, పడవప్రయాణములో మునిగినట్లును కలవచ్చిన మరణము, నిలువ ధనమునకు హాని, ఇంటిలో దొంగలు పడినట్లు కలవచ్చిన ధనం పోవును.

10, అక్టోబర్ 2012, బుధవారం

పంచాంగ విషయాలు 8 -పుట్టు మచ్చల ఫలితములు

పుట్టు మచ్చల ఫలితములు 
 
ముక్కు  మీద - కోపము,వ్యాపార దక్షిత,  కుడికన్ను -అనుకూల దాంపత్యము , ఎడమకన్ను -స్వార్జిత ధనార్జన ,నుదిటి మీద -మేధావి, ధనవంతులు,  గడ్డము- విశేష ధనయోగము, కంటము- ఆకస్మిక ధన లాభము, మెడమీద -భార్య ద్వారా ధన యోగము, మోచేయి -వ్యవసాయ రీత్యా ధన లబ్ది , కుడిచేయి మణికట్టు నందు - విశేష బంగారు ఆభరణాలు ధరించుట, పొట్ట మీద -భోజన ప్రియులు, పొట్టక్రింద -అనారోగ్యం ,కుడి తొడ - ధనవంతులు, ఎడమ తొడ -సంభోగము, ధనలాభములు, చేతిబ్రొ టనవ్రేలు -స్వతంత్ర విద్య, వ్యాపారము, కుడిచేయి చూపుడు వ్రేలు - ధన లాభము, కీర్తి, పాదముల మీద - ప్రయాణములు, మర్మ స్థానం - కష్ట సుఖములు సమానం.

9, అక్టోబర్ 2012, మంగళవారం

పంచాంగ విషయాలు 7 - బల్లి శాస్త్రము

బల్లి శాస్త్రము

బల్లి మరియు తొండ పడుట వలన కలుగు శుభా శుభములు
స్త్రీలకు: తలమీద - ప్రాణ భయము, కొప్పుపై - రోగ భయం, పిక్కలు -బంధు దర్శనం, ఎడమ కన్ను - భర్త ప్రేమ , కుడి కన్ను - మనోవ్యధ , వక్షమున - సుఖము, కుడి చెంప -పుత్ర లాభం, పై కుడి చెవి -ధన లాభము, పై పెదవి - విరోధము, క్రింద పెదవి - నూతన వస్తు లాభం, రెండు పెదవులు - కష్టం, స్తనములందు -అధిక దుఃఖం, వీపు యందు -మరణ వార్త, గోళ్ళపై -కలహము , చేతియందు - ధన నష్టం, కుడి చేయి -ధన లాభం , ఎడమ చేయి -మనోచలనం, వ్రేళ్ళపై - భూషణ ప్రాప్తి , తొడలు -వ్యభిచారం, మోకాళ్ళ యందు -బంధనం , చీలమండ యందు -కష్టము ,కుడికాలిపై - శత్రు నాశనం ,కాలి వ్రేళ్ళు - పుత్ర లాభం.
పురుషులకు : తలమీద  -కలహం, బ్రహ్మ రంద్రమున -మృతువు, ముఖము -ధన లాభము, ఎడమ కన్ను -శుభం , కుడి కన్ను - అపజయం, నుదురు బందు సన్యాసం, కుడి చెంప - దుఃఖం , ఎడమ చెవి-లాభం, పై పెదవి -కలహం, క్రింద పెదవి -ధన లాభం , రెండు పెదవులపై -మృత్యువు, నోటియందు - రోగ ప్రాప్తి , ఎడమ మూపు -జయం, కుడి మూపు - రాజ భయం, చేతి యందు -ధన నష్టం, మణి కట్టు యందు - అలంకార ప్రాప్తి, మోచేయి ధన నష్టం, వ్రేళ్ళపై - స్నేహితులు రాక , కుడిభుజం -కష్టం,  ఎడమ భుజం -అగౌరవం , తొడలపై - వస్త్ర నాశనం, మీసాలుపై - కష్టం , పాదములు - కష్టం, పాదముల వెనుక -ప్రయాణము , కాలి వ్రేళ్ళు - రోగ పీడలు.

సూచన ; కంచి పుణ్య క్షేత్రములో గల బంగారు, వెండి బల్లులను తాకిన వారికి పై దోషములు తీవ్రత కలుగదని పూర్వ జనుల అభిప్రాయము.

8, అక్టోబర్ 2012, సోమవారం

పంచాంగ విషయాలు - 6 వైద్య జ్యోతిషం

వైద్య జ్యోతిషం

మానవుని జీవితంలో రుగ్మతలు సర్వ సాధారణం . ఆ రుగ్మతలకు కూడా రాశులు , వాటి అధిపతులైన గ్రహాలూ కారణం అవుతాయి. రాసి తత్వాలు ,గ్రహకార కత్వాల ద్వారా రోగ నిర్ధారణకు ఉపకరించేదే వైద్య జ్యోతిషం . ఏ శరెర భాగాలకు రుగ్మతలు వస్తాయో రాశులు తెలుపుతాయి. ఎటువంటి రుగ్మతలు వస్తాయో గ్రహాల ద్వారా తెలుస్తుంది . ముందుగా రాశులు - వాటికి వర్తించే శరీర భాగాలు ఈ దిగువన వివరిస్తున్నాం.

రాశులు - శరీర భాగాలు
మేషం - శిరస్సు ,ముఖం, మెదడు , ముఖంలోని ఎముకలు, మెదడు లోని నరాలు.
వృషభం - గొంతు, మెడ, వాటిలోని నరాలు,ఎముకలు.
మిధునం - భుజాలు, చేతులు, వాటిలోని ఎముకలు, నరాలు, శ్వాస కోశం .
కర్కాటకం- రొమ్ము ,జీర్ణాశయం.
సింహం - గుండె , వెన్నెముక
కన్య - ఉదరం, ఉదరకోశం,పొత్తికడుపు
తుల - కటి భాగం, నాభి, మూత్ర పిండాలు.
వృశ్చికం - జననేంద్రియాలు, మూత్రకోశం .
ధనుస్సు - తొడలు, పిరుదులు, రక్త నాళాలు.
మకరం - మోకాళ్ళు, కీళ్ళు.
కుంభం - పిక్కలు, కాళ్ళు, రక్త ప్రసరణం.
మీనం - పాదాలు, వేళ్ళు, శరీరంలోని ద్రవ పదార్దాలు.
ఈ రాశులలో మేష, సింహ, ధనుస్సులు అగ్నితత్వానికి, వృషభ, కన్య, మకరాలు భూతత్వానికి, మిధున , తుల, కుంభ రాశులు వాయు తత్వానికి , కర్కాటక, వృశ్చిక, మీన రాశులు జల తత్వానికి చెందినవి. కావున ఈ తత్వానికి సంబందించిన రుగ్మతలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది.వీటితో పాటు గ్రహాలు కూడా కొన్ని రుగ్మతలకు కారణం అవుతాయి . గ్రహాలు ఆ కలుగ చేసే రుగ్మతల వివరాలు ఈ క్రింద పొందు పరచినాము.

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...