శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

29, ఏప్రిల్ 2012, ఆదివారం

కన్యరాశికన్యరాశి  స్వభావం


సరిరాశి, ద్విస్వభావరాశి, భూతత్త్వం, ఈ రాశియొక్క గుర్తు ఒక కన్య. చేతిలో దీపము, ఇంకొక చేతిలో ధాన్యపు కంకె, పడవ ఎక్కి నదిలో ప్రయాణము చేయుచున్న స్త్రీ.

అభిమానము, వాత్సల్యము, బంధుప్రేమ, ఇది నాది అని ప్రాకులాడుట, తమ బాధలను శ్రమను ఇతరులు గుర్తింపవలెను కోరిక వీరి ముఖ్య స్వభావము. మనస్సు సున్నితము, సౌకుమార్యము, సున్నితమైన పనితనము చూపించుట, ఇతరుల ప్రోత్సాహము, ప్రోద్బలమును గురించి దుర్లభమైన ప్రజ్ఞ పాటవములను ప్రదర్శించుట వీరికి గల మంచి లక్షణములు. పరిస్థితులు అనుకూలించిన, వీరు రాణించి పదిమందికి ఉపయోగపడగలరు. ఇతరులు కలిసి రాసినపుడు నిరుత్సాహము, పిరికితనము వలన కార్యరంగము నుండి విరమించుట. ఆటంకములు కలుగునని భయము. వీరు పెద్దపెద్ద కార్యములు స్వయముగా ప్రారంభించరు. ఇతరులు మొదలిడినచో వీరికి సలహాలు చెప్పుట, వారి వలన వారి అండదండలతో సురక్షితముగా జీవిచవలెనని వీరు మనస్సు కోరుచుండురు. వీరి యొక్క గొప్పతనమును గుర్తించువారు లభించినప్పుడు వీరికి ధైర్యము, బలము చేకూరును. వీరి ప్రజ్ఞకు తగిన ఆత్మ విశ్వాసము లేక వీరు బాధపడుదురు. భార్యబిడ్డలు, సేవకజనము వీరి దగ్గర పనిచేయువారు వీరియందు అధికమగు అభిమానము కలిగి ఉందురు. ఇతరులను గురించి ఆలోచనలు వీరు మనస్సును బాధపెట్టుచుండును. తమను గురించి ఇతరులేమనుకుంటున్నారో అనే జిజ్ఞాస ఎక్కువ, వీరికి సరియని తోచినది సూటిగా చేయక పదిమందితో దానిని గురించి విమర్శింతురు. పదిమంది పదిరకములుగా చెప్పుట వలన వీరి జీవిత కార్యక్రమము ఎవరికీ అర్థం కాదు. వీరియొక్క ఆదర్శములు, జీవిత కర్తవ్యములు మనస్సులోనే ఉండి కార్యరూపము ధరించవు. వీరికి గృహసౌఖ్యము, చక్కని ధనము, ఆదాయ మార్గములు సంసిద్ధముగా ఉండును, స్వయంగా పర్యవేక్షించిన కార్యక్రమములు తగిన విధంగా ఫలమివ్వవు. నడివయస్సు నుండి అతిగా ఆలోచించుట, ఇతరులను గురించి చెడుగా తలచుట, వారిపైన వారు జాలిపడుట అనే లక్షణాలు రాగల అవకాశమున్నది. జన సమర్థము, జనసమూహము ఉన్న ఎడల బిడియము, పెద్దవారిని స్వయముగా కలుసుకొనుటకు సిగ్గు, తనకున్న పరిస్థితులను చెప్పుటకు సంకోచ భయములుండును. బంధుమిత్రాదులకు భయపడి మొగమాటము వలన తనకు మించిన బాధ్యతల వలన చిరకాలము బాధపడుదురు.

స్వదేశము, స్వస్థానము (జన్మస్థానము), తరువాత అనువానిపై వీరికెక్కువ అభిమానము. తప్పులు చేసినను వీరు కప్పిపుచ్చుటకు యత్నించి కష్టములు పడుచుందురు. ఎవరిని వీరు అభిమానించి కప్పి పుచ్చుదురో వారు వీరికి ద్రోహం చేయు అవకాశం ఉన్నది, వారడిగినచో ఋణములు లభించును. ఋణములు చేయుట వీరికి చాలా సులభము. వీరి స్వభావము కూడా దీనికు అనుకూలముగా ఉండును. ఈ దౌర్భల్యము (లోపము) నిగ్రహించుకొనిన ఋణగ్రస్తులు కారు. ఈ రాశిలో జన్మించినవారు కొందరు ఋణములపై జీవించుట కొందరు జూదములలో జీవనోపాధి నేర్పరచుకొనుట, వడ్డీవ్యాపారముతో జీవించుట చేయుచుందురు. వీరి కర్తవ్యమునందు చేతకానితనముండును. వచ్చిన అవకాశము వచ్చినట్లు ఆలోచించక, వినియోగించు కొనుట, నేర్చినకొద్దీ వీరి జీవితమూ చక్కగా మారగలదు. అనగా తనకు లభించిన అవకాశములు ఉపయోంచిన జీవితము బాగుండును.

బుద్ధిసూక్ష్మతనుపయోగించు వ్యట్టులన్నిటిలో వీరు రాణింతురు. లిపికి సంబంధించిన విద్యావిధానము, శాస్త్రములు,  టైపు, షార్టుహాండు, కంప్యూటర్లు ముద్రణాలయము, డిక్షనరీ నిర్మాణము (నిఘంటువు), శబ్దార్థ, సూక్ష్మపరిశీలన, వ్యాఖ్యానము, వడ్రంగము, దంతపుపని, నగిషీపని, హాస్య కుశలత, కాంట్రాక్టు పనులు, దళారీ వ్యాపారము, ఆరోగ్య పరిశోధన శాలలు, ఆహార పరిశోధన శాలలు, బ్యాంకులు, కోశాగారములు, ద్రవ్య సదుపాయములను కనిపెట్టు విధానములు, సహకార శాఖలలో వీరు అసాధారణంగా రాణింతురు.

యుక్తవయస్సులో వివాహమైన వారికి ఆపేక్ష లెక్కువగా ఉండును. కుటుంబమున పరస్పర సహకార ముండును, ఎక్కువ కాలము ఇల్లు వదిలి ఉండలేరు. చిన్నవయస్సులోనే స్త్రీకి లోబడి తప్పని సరి వివాహము జరుగు అవకాశమున్నది. వీరికి స్త్రీ జనాకర్షణ ఎక్కువ, పురుషులకన్న, స్త్రీలకు వీరి మంచి తనము నచ్చును. స్త్రీలకు సహాయపడు కార్యక్రమములు వీరి యొక్క కాలము హరించును, ఇల్లు తీర్చుకొనగల దక్షత వీరికుండును, ఈ రాశిలో జన్మించిన స్త్రీలకు కుట్టుపనులు, అల్లికపనులు, గృహోపకరణములు తయ్యారు చేసుకొనుటతో పాటు చక్కని పొదుపు, భర్తకు సరిదిద్దుకొను నేర్పుండును.

గుండె, ఊపిరితిత్తులు, జీర్ణకోశసంబంధ అనారోగ్యములు వీరికి కలుగు అవకాశమున్నది, వీరు జీర్ణశక్తిని గూర్చి ప్రత్యేక శ్రద్ధవహించవలసి ఉంటుంది, లివర్ (కాలేయం) ఎపెండిక్స్, (ఆంత్రపుచ్చము) సంబంధిత శూలవ్యాధి ఏర్పడు అవకాశమున్నది. అప్పుడప్పుడు చర్మవ్యాధులు బాధపెట్టును. ఆరోగ్యము గురించి వీరికి దిగులు, బాధ ఉండును. నిరుత్సాహం, దుఃఖపడుట ఇతరులు వీరియందు శ్రద్ధ చూపుట లేదనే విషాదము పొందుట జరుగగలదు.

వీరికి కొన్ని శాఖలలో విద్యాభ్యాసం చాలా సులభం, వైద్యశాఖ గణితము, వాణిజ్య విద్య, జమాఖర్చులు లెక్కలు, వాని పర్యవేక్షణ మున్నగు వాటిలో ప్రావీణ్యముండును. ప్రేమ వివాహం జరుగు అవకాశమున్నది. వీరికి అనారోగ్యమున, సేవచేసిన వారిపై జన్మాంతరము వరకు వాత్సల్యముండును. సాంసారిక జీవనం సౌఖ్యప్రదంగా ఉండును.


jyothisham, telugu jyothisham, online telugu jyothisham, Teugu Astrology, online telugu astrology predictions,vasthu, Purohit, astrology in telugu, jathakam in telugu, jyothisham in telugu, Online Telugu Astrology, online telugu jyothisham, telugu astrology, Today Panchangam,telugu rasi phalalu, horoscope in telugu, Online Poojalu, Telugu Horoscope, Telugu Panchangam, Vasthu In Telugu, Astrology, Benefic and Malefic Planets Charts,How to read horoscope, chart Jataka Chakram, Planets Rasi Telugu,Jathakam,Horoscope in Telugu, తెలుగు జాతకం, Most accurate and most popular online Telugu Astrology,telugu astrology software, telugu astrology by date of birth, today telugu astrology, telugu astrology by date of birth,telugu astrology, rashi and graha matching,telugu astrology in telugu, telugu astrology software free download, free telugu astrology, telugu astrology 40 pages, telugu astrology horoscope, telugu astrology, jyotish matching, telugu astrology books, telugu astrology free,telugu astrology for marriage, telugu astrology app free download, telugu astrology matching, telugu astrology detail, astrology in telugu, telugu astrology for today, telugu astrology online, telugu astrology today, telugu astrology for this week, telugu astrology paid, twitter jyothisham telugu , jyothisham telugu tutorial , free jyothisham telugu, online jyothisham telugu, jyothisham telugu, Rashi Phalalu now. Jathakam/ Horoscope in Telugu. తెలుగు జాతకం. Most accurate and most popular online Telugu Astrology. Welcome to our online Telugu Jatakam service. Here you can check your horoscope in Telugu తెలుగు జాతకం, వధూవర గుణమేళనం, నవజాత శిశుజాతకం, రాశిఫలములు, పంచాంగం మరియు జ్యోతిష పాఠాలు Telugu Jatakam with predictions. తెలుగు జాతకం ఫలితములతో. with newborn report in Telugu. తెలుగు జాతకం యోగాలు, కాలసర్పదోషం మరియు పరిహారములు మరియు మరిన్ని విశేషాలతో

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

parakrijaya@gmail.com

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...