శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

30, సెప్టెంబర్ 2012, ఆదివారం

పంచాంగ విషయాలు 2

పంచాంగ విషయాలు 2

వర్జ్యం : ' వర్జింపుట ' అనగా వదలివేయుట అని అర్ధము. ప్రతి దినము కాలెండరు నందు చెప్పబడు రాహుకాల, దుర్ముహూర్త వర్జ్యాదులలో ఏ కార్యము తల పెట్టినను అది సంపూర్ణ ఫల మందించదు. కావున అట్టి సమయములలో ఏ శుభ కార్యమును ప్రారంబించరాదని ఆర్యుల అభిప్రాయము. మన ఆంధ్ర రాష్ట్రములో ఎక్కువగ పాడిలో నున్నది . వర్జ్యము ( దక్షినాది రాష్ట్రాల వారు రాహు కాలము, యమగండము వంటివి పాటించెదరు ). ప్రతి శని వారము సూర్యోదయంతో ప్రారంబమగునది దుర్ముహూర్తం . సూర్యోదయంతో మొదలయ్యే 5  ఘడియలు అనగా  1 గం . 40 ని .పాటు ఈ దుర్ముహూర్తముండును. కాన ఆ సమయమందును  ఏ శుభ కార్యము తల పెట్ట రాదు. రాహు కాల యమగండ కాలములు నిత్యము నిర్దిష్ట సమయములలో ఉండును. అవి చూచుకొని ఆయా సమయములలో కాక మిగిలిన శుభ ఘడియలలో కార్యములు తల పెట్టిన అవి నిర్విఘ్నముగా  నెరవేరును.
ఏలినాటి శని : ప్రతి మానవుని జీవిత కాలమందు ముప్పది ఏండ్ల కోక మారు ఏలినాటి శని ప్రవేశించును. జన్మ రాశికి - నామ రాశికి - ద్వాదశమునందు - లగ్నము నందు , ద్వితీయము నందు - శని యున్నచో ఎల్నాటి శని యందురు. శని గ్రహము ఒక్కొక్క రాశి యందు 2 1/2 సంవత్సరముల కాలము సంచారము -మొత్తము కలిపి ఏడున్నర సంవత్సర కాలము ఎల్నాటి శనియున్నదన్నమాట .
ఫలితము: ద్వాదశ  రాశి యందున్నప్పుడు  -ధన వ్యయము , మానసిక భాద , అందోళనములు , కుటుంబ సమస్యలు, వ్యాపార, వృత్తులందు వ్యతిరేకములు కలుగును.
జన్మరాశి యందున్నప్పుడు - బంధు మిత్ర ద్వేషములు, ధన నష్టము - కుటుంబ స్థితి తారుమారుగా ఉండును. కొన్ని శుభ గ్రహ వీక్షణచే ప్తయత్న పూర్వక ధనాదాయము , మిశ్రమ ఫలితములు ఉండవచ్చును. కళత్ర పీడ, మతి బ్రమణం, దీర్ఘ వ్యాదులు కలుగ వచ్చును .
ద్వితీయము నందున్నప్పుడు - ఆశా జీవి యగును . నిందలు పడుట, నిత్య దు : ఖము కలుగును. మానసికముగా క్రుంగదీయును .పై కాలములందు మాస శివ రాత్రి రోజున శని పూజలు చేయుట మంచిది.
సం    నె    రో
ముఖము నందు         0  3  10 శరీర పీడ - ధన నష్టాదులు
దక్షిణ భుజము           1  1   00 ఉద్యోగ వృత్తులందు లాభాదులు
పాదములందు            1  8  10  అశాంతి - దిగులు - అవమానములు
హృదయస్థానము        1  4  20  ధన ప్రాప్తి - గౌరవము - కీర్తి
వామ భుజము           1  1  10  వ్యాధి పీడ - ధన వ్యయము

29, సెప్టెంబర్ 2012, శనివారం

పంచాంగ విషయాలు 1

 పంచాంగ విషయాలు:-
                తిధి, వార, నక్షత్ర  వివరములతో  గ్రహ గమనాలతో , శుభ దినములతో , పండుగలతో, శుభాశుభ ముహూర్తములతో సూర్యోదయ ,అస్తమయ సమయములతో, వర్జ్య , దుర్ముహూర్త సమయములతో ప్రతిరోజూ మీ ముందుండెడిదే ఈ పంచాంగము.
 
        ఈ పంచాంగము  నక్షత్రముల , రాశుల దిన ,వార , మాస ,సంవత్సరాల వారీ ఫలితాలతో,గ్రహ దోషాలు, వాటి నివారణలతో  సామాన్యులకు కూడ అర్ధ మగు రీతిలో మీ కందించబడుతుంది . ఈ అనంత మైన  విశ్వములో మనము నివసించు చున్న భూమీ ఒక గుండ్రని గోళము.అటువంటి  గోళములో విశ్వములో లెక్కలేనన్ని ఉన్నవి  మనకు పెద్దవిగా కనబడి  ఎక్కువగా చలనము ఉన్న వాటిని గ్రహములని,చిన్నవాటిని నక్షత్రములని అనుచున్నాము. ఈ గ్రహములు ముఖ్యముగా తొమ్మిది . సూర్యుడు ,చంద్రుడు ,అంగారకుడు ,బుధుడు ,గురుడు ,శుక్రుడు ,శని , రాఃహుడు ,కేతువు . సూర్యుడు ప్రధాన గోళముగా ఈ గోళములన్నియు సూర్యునిచుట్టు తిరుగు చున్నవి. వీనిలో కొన్ని ఒక దాని చుట్టూ మరియొకటి తిరుగుచూ ,ఒక దానినొకటి ఆకర్షించు కొనుచున్నవి . ఉదా : భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుచూ ,సూర్యుని చుట్టూ గూడా తిరుగు చున్నది. చంద్రుడు భూమి చుట్టూ తిరుగు చున్నాడు.
                     భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుట వలన సూర్యుని వెలుతురు ఒక భూభాగము నుండి  మరియొక భూభాగమునకు మారుటచే రాత్రి , పగలు ఏర్పడుచున్నవి. భూమి తన చుట్టూ తాను ఒకసారి తిరుగుటను ఒక రోజు అనియు , చంద్రుడు భూమి చుట్టూ ఒక ప్రదక్షిణము చేయుటను ఒక నెల అనియు , భూమి సూర్యునిచుట్టు ఒక ప్రదక్షిణము చేయుటను ఒక సంవత్సరము అనియు ప్రపంచము లోని అన్ని దేశములవారు లెక్కించుచున్నారు . గ్రహములు సంచరించుచున్న  మార్గమును మన పూర్వీకులు జ్యోతిశ్చక్రముగా ఊహ చేసి , దానిని 12  భాగములు (రాశులు ) గా భాగించినారు. ఒక్కొక్క భాగములో నున్న నక్షత్రముల రాశులకు ఒక్కొక్క పేరు పెట్టినారు. నక్షత్రములు మొత్తము 27 . ఒక్కొక్క నక్షత్రమునకు 4 భాగములు (పాదములు) ఊహించి అటువంటి నక్షత్ర భాగములను 9 ని ఒక రాశిగా నిర్దారించినారు. వాని రూపములను ఊహించి ఆ ప్రకారము రకరకముల పేర్లు పెట్టినారు. ఒక్కొక్క నక్షత్రమునకు 4  భాగముల వంతున 27 నక్షత్రములకు 108 భాగములకు 12  రాశులు అయినవి. చంద్రుడు భూమి చుట్టూ తిరుగుట వలన మనకు రోజుకొక నక్షత్ర మండలము నుండి కనపడుచున్నాడు . ఏ నక్షత్ర మండలములో చంద్రుడు మనకు కనబడు చున్నాడో ఆ నక్షత్రమును మన పంచాంగపు వ్యవహారములలో ఆనాటి నక్షత్రముగా పరిగణించుచున్నాము .

 
                    పౌర్ణమి నాడు చంద్రుడు ఏ నక్షత్ర మండలములో కనపడునో ఆ నక్షత్రము పేరు ఆ నెలగా వాడుచున్నాము. చిత్తా నక్షత్ర మండలములో చంద్రుడు పౌర్ణమినాడు కనపడు మాసమునకు చైత్రమాసము అని పేరు పెట్టబడినది. ఈ ప్రకారము విశాఖ - వైశాఖ , జ్యేష్ట -జ్యేష్టము , పూర్వాషాడ - ఆషాడము , శ్రవణము - శ్రావణము , ఉత్తరాభాద్ర - భాద్రపదము, అశ్వని - ఆశ్వయుజము, కృత్తిక - కార్తీకము , మృగశిర - మార్గశిరము, పుష్యమి - పుష్యము, మఖ - మాఘము, ఉత్తర ఫల్గుణి - పాల్గుణము అని మనము ఆ నెలలును పిలుచుచున్నాము .

 
                    పై అన్ని విషయములను గూర్చి తెలుపునది పంచాంగము. పంచాంగము ముఖ్యముగా మనకు 5  విషయములను తెలుపును. 1 . తిధి , 2 . వారము , 3 . నక్షత్రము , 4 . యోగము , 5 . కరణము .కనుకనే దానికి పంచాంగము అని పేరు వచ్చినది .

28, సెప్టెంబర్ 2012, శుక్రవారం

వాస్తు సార సంగ్రహం 19 - ఆంధ్ర ప్రదేశ్

వాస్తు సార సంగ్రహం -  ఆంధ్ర ప్రదేశ్
 
            హిందూ దేశము భౌగోళీకంగా రెండు భాగాలుగా ఉంది. అవి వింధ్యకు ఉత్తరాన హిమాలయాల మధ్య ప్రాంతం. ఇదే ఉత్తర హిందూ స్ధానము. వింధ్యకు దక్షిణాన హిందూ మహాసముద్రంకు మధ్యగల భూమి దక్షిణ భారతదేశము. ఈ దక్షిణ భారతదేశము దక్కను, ద్రావిడ దేశం అని రెండు భాగాలుగా ఉంది. గోదావరి పైనుండి నర్మదా పైభాగం వరకు విస్తరించి ఉన్నదే ఆంధ్ర దేశము. అమరజీవి శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములుగారి ఆత్మాహుతి ఫలితంగా 1 - 10 - 1953వ తేదీన కర్నూలు ముఖ్య పట్టణముగా ఆంధ్ర రాష్ట్రము అవతరించినది. తరువాత 1 - 11 - 1956వ తేదీన హైదరాబాదు ముఖ్య పట్టణముగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరించినది. చిత్తూరు నుండి శ్రీకాకుళం, ఆదిలాబాదు నుండి అనంతపురం వరకు 2 ,76,754 చ.కి. వైశాల్యంతో దేశంలో 5వ పెద్ద రాష్ట్రంగా ఉంది.
సరిహద్దులు : 12 డిగ్రీల14' - 19 డిగ్రీల 15' ఉత్తర అక్షాంశములు 76 డిగ్రీల 50' - 84 డిగ్రీల 44' తూర్పు రేఖాంశాల మధ్యలో ఉన్నది. అంటే తూర్పున బంగాళాఖాతము, దక్షిణాన తమిళనాడు, పశ్చిమాన కర్నాటక రాష్ట్రం, ఉత్తరాన మహారాష్ట్ర, మధ్య ప్రదేశ్, ఒరిస్సా రాష్ట్రాలు సరిహద్దులుగా ఉన్నాయి. 600 మైళ్ల కోస్తాతో ఉన్న ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఉత్తర, దక్షిణ ప్రాంతాలకు వారధి. హిందీ ప్రాంతాలతో ప్రత్యక్షంగా సబంధం కలిగిన రాష్ట్రము. రాజకీయంగా విభజించబడింది. అవి :
1 కోస్తా : శ్రీకాకుళం నుండి నెల్లూరు - 9 జిల్లాలు.
2 రాయలసీమ : కృష్ణా తుంగభద్రల మధ్య ప్రాంతం - 4 జిల్లాలు.
3 తెలంగాణ : కృష్ణా గోదావరి నదుల మధ్య ప్రాంతము - 10 జిల్లాలు. నైసర్గిక స్థితిని బట్టి మన రాష్ట్రమును మూడు సహజ భాగములుగా విభజింపవచ్చును. అవి 1. తూర్పు కనుములు - కొండ ప్రాంతములు. 2. పీటభూమి ప్రాంతము. 3. తూర్పు తీర మైదానము. మన రాష్ట్రమునందు తిరుపతి, శ్రీశైలం, భద్రాచలం, మంత్రాలయం, బాసర, పుట్టపర్తి మొదలగు పుణ్య క్షేత్రాలు, వరంగల్ కోట, లేపాక్షి, హైటెక్ సిటీ మొదలగు చూడదగిన ప్రదేశాలు అనేకం ఉన్నాయి.

26, సెప్టెంబర్ 2012, బుధవారం

వాస్తు సార సంగ్రహం 18

గదులలో నిత్య ఉపయోగ వస్తువులు ఉంచు స్థానములు :-

తూర్పులో : టి.వి, టేపురికార్డరు, రేడియో, వి.సి.ఆర్, డ్రెస్సింగ్ టేబుల్, షోకొరకు పెట్టుకొను బొమ్మలు వస్తువులు పెట్టుకొను స్థానము. 

ఆగ్నేయములో: వంట చేసుకొనుట 8'-10' సైజులో వంట గది ఉన్నచో, వంట రుచికరము, ఆరోగ్యకరము. 

ఆగ్నేయ-దక్షిణము మధ్యలో : నూనెలు, గ్యాస్ సిలిండర్, కిరసనాయిలు డబ్బాలు పెట్టుకొను స్థలము. 

దక్షిణములో: బంధువులు, మరియు పిల్లల పడక స్థలము. 

నెరుతిలో : ఇనుప సామానులు, ఆయుధములు, పెట్టిన గృహరక్షణ కలుగును. 

నెరుతి-పడమర మధ్యలో: పిల్లల చదువులు, పెద్దలు మాట్లాడుకొనుటకు మంచిది. 

పడమరలో : భోజనము చేయు స్థలము ఆయుషు వృద్ధి యగును.

పడమర-వాయువ్యము మధ్యలో : ఉపయోగించినప్పుడు శబ్ధము వచ్చే వస్తువులు ఉపయోగించుట, రోలు, గ్రైండరు, వాషింగ్ మిషన్, ఏర్ కూలర్ మొదలగునవి ఉంచు స్థలము. 

వాయువ్యములో : పనికిరాని చెత్త వస్తువులు ఉంచు స్థలము. వాయువ్యము-ఉత్తరము మధ్యలో : భార్యా భర్తల పడక స్థలము గది కొలత 10' - 11' ఉన్నచో భార్యా భర్తలకు అనుకూలత ఉండగలదు. 

ఉత్తరములో : డబ్బులు, బంగారం వస్తువులు ఉంచినచో ధన లాభము కల్గును. ఉత్తర- ఈశాన్యములో: మందులు పెట్టుకొను స్థలము, జబ్బులు త్వరలో నయమగును. 

ఈశాన్యములో: పూజ చేసుకొను స్థలము. పూజ గది కొలత 6' - 6' ఉన్నచొ పూజ ఫలించును. ఎట్టి పరిస్థితిలోను ఆగ్నేయము పడక గది, ఈశాన్యము వంట చేయుట పనికి రాదు. తూర్పు, ఈశాన్యము, ఉత్తరము, భాగములందు నీళ్ళ హౌసులు, బావి, బొరింగ్, నీటి తొట్లు ఉండ వచ్చును. హాలు ఉండ వలసిన కొలతలు 16' - 10' ఉన్నయెడల అనుకూల సంభాషణలు జరుగ గలవు.

24, సెప్టెంబర్ 2012, సోమవారం

వాస్తు సార సంగ్రహం 17 అష్ట దిక్పాలకులుఅష్ట దిక్పాలకులు

     దిక్కులు, వాటి వివరములు దిక్కులు దిక్కులను దిక్పాలకుల దిక్పాలకుల కాపుర ముండు ధరించు పాలించు వారు భార్యలు వాహనములు పట్టణములు ఆయుధములు తూర్పు ఇంద్రుడు శచి దేవి ఏనుగు అమరావతి వజ్రము అగ్నేయమూల అగ్ని హొత్రుడు స్వాహాదేవి పొట్టేలు తేజో వతి శక్తి దక్షిణము యముడు శ్యామలాదేవి మహిషము సంయమని దండము నెఋతిమూల నైరుతి దీర్ఘాదేవి నరుడు కృష్ణాంగన కుంతము పడమర వరుణుడు కాళికాదేవి మకరము శ్రద్దావతి పాశము వాయువ్యమూల వాయువు అంజనాదేవి లేడి గంధవతి ద్వజము ఉత్తరము కుబేరుడు చిత్ర లేఖ గుర్రము అలకాపురి ఖడ్గము ఈశాన్యమూల శివుడు పార్వతిదేవి వృషభము కైలాసము త్రిశూలము.

మన నివాస స్థలాలు - పల్లె, పట్టణం, ఇల్లు, తోట లందలి కనీసావసరాల అమరికను బట్టి అందు నివసించు వారి భవిష్యతు ఆధారపడుతుందని చెప్పెది వాస్తు శాస్త్రము. మానవాళి సక్రమ జీవనము కొరకు మన వేదాలలో వాస్తు శాస్త్ర నిధి అనంతంగా చెప్పబడింది .
ముఖ్యంగా ఎనిమిది దిక్కుల మీద వాస్తు ఆధారపడి ఉంది. ఈ దిక్పాలకులని అష్టదిక్పాలకులని పిలుస్తారు. గృహ యజమాని సుఖ సంతోషాలు ఆయు, ఆరోగ్య , ఐశ్వర్యాలు ఈ దిక్పాలకుల ఆధీనంలో ఉంటాయి.
* వేరు వేరు సందర్భాలకి తగినట్లు మీ సౌకర్యార్ధము  వాస్తు పండితులు సలహాలందించగలరు. వాస్తు దోషాలను చూపి వాటి నివారణోపాయములు శాస్త్ర ప్రకారము  సూచించగలరు.
* మీ సందేహాలు సోదాహరణముగ వివరించు సౌకర్యము కలదు. వాటికి తగిన సమాధానాలతో మేము మీ ముందుకు రాగలము.

23, సెప్టెంబర్ 2012, ఆదివారం

జ్యోతిషార్ణవ నవనీతము

వాస్తు శాస్త్రము 16

వాస్తు శాస్త్రము- ఇల్లు
 
1 మనము కొత్తగా ఇల్లు కట్టుకున్నప్పుడు వాస్తు విషయాలను తప్పక పా టింపవలయును. గాలి, వెలుతురు, నీరు మొదలగునవి మన ఇంటిలో నికి ఆహ్వానించే విధంగా మనము ఇంటి నిర్మాణము చేయవలెను.
2 మనము స్థలము కొనుగోలు చేయునపుడు నలు చదరముగా గాని, సమకోణ దీర్ఘ చతుర స్రాకారముగ ఉన్న స్థలంగాని ఎంపిక చేసుకోవాలి. అది తూర్పు, ఉత్తరం పల్లంగా వుండాలి. ఈశాన్యం పల్లంగా ఉన్న స్థలం చాల మంచిది. 3 ఇంటికి చుట్టు ప్రహరి ఉండుట చాల మంచిది.
4 ఇల్లు కట్టుకొనే ముందు ఇంటికి చూట్టూ ఖాళీ స్థలం వుంచుకోవాలి. తూర్పు, ఉత్తరాలతో ఎక్కువ ఖాళీ స్థలం ఉంచుకొనుట చాలా మంచిది .
5 ఈశాన్యం పెరిగిన స్థలం చాలా మంచిది. ఈశాన్యం ఎంత పెరిగితే అంత మంచిది . ఈశాన్యం కాకుండా ఏ మూల పెరిగినా దానిని తగించే వీలు వుంటెనే ఆ స్థలాన్ని తీసుకోవాలి.
6 స్థలము, గృహాలతో నిగదులు తూర్పు భాగమునకు పల్లముగా ఉండాలి. మనము వాడిన నీరు తూర్పునకు గాని, ఈశాన్యానికి గానీ వెళ్ళే విధంగా కట్టుకోవాలి.
7 ఇంటికి ద్వారాలు తూర్పులోనూ, ఉత్తరములోనూ, ఉత్తరములోనూ, ఈశాన్యాలలోనూ, దక్షిణ ఆగ్నేయం, పశ్చిమ వాయువ్యంలో ఉంటె మంచిది. ఉత్తర వాయువ్యాలలో, తూర్పు ఆగ్నేయంలో, దక్షిణ నైరుతి లో మరియు పశ్చిమ నైరుతి లో ద్వారాలు ఉండకూడదు.
8 . వంటగది నిర్మాణము ఈశాన్య భాగమున ఉండరాదు. ఈశాన్యం మూల పొయ్యి అసలు ఉండరాదు. ఇంటిలో పొయ్యి ప్రధానంగా ఆగ్నేయంలో ఉండాలి. అలా వీలు కుదరనప్పుడు నైరుతి భాగములో పెట్టవచ్చును. మిగతా దిశలు పొయ్యికి పనికి రావు.
9 . ఇంటిలో ఈశాన్య భాగములో పూజా మందిరం నిర్మించుట చాలా మంచిది.
10 .పడక గది నైరుతి భాగములో కట్టుకోవాలి. దక్షిణం వైపు తల ఉంచి నిదురించుట చాలా మంచిది. ఎట్టి పరిస్థితులలోను ఉత్తరం వైపు తల ఉంచి నిదురించ కూడదు.
11 . గొయ్యి లేకుండ ఉండేటటువంటి మరుగు దొడ్డి ఆగ్నేయంలో నిర్మించు కొనుట చాలా మంచిది. సెప్టిక్ టాంకులు తూర్పు, ఉత్తరాలలో కట్టుకొనవచ్చును. లెట్రిన్ లో తూర్పు ముఖంగాను, పడమర ముఖంగాను కూర్చోన కూడదు. ఈశాన్యములో మరుగు దొడ్డి అసలు ఉండకూడదు.

22, సెప్టెంబర్ 2012, శనివారం

గ్రహముల ద్వాదశ భావాశ్రయ ఫలములు - కేతువు

కేతు:-

లగ్న ద్వితీయ భావములయందున్న కేతువు ఫలము :

లగ్నమున కేతువుయున్న జాతకుడు కృతఘ్నుడు, సుఖములేనివాడు, యితరుల విషయములలో కొండెములు చెప్పువాడు అగును. మరియూ జాతిభ్రష్టుడు, స్థానభ్రష్టుడూ, అసంపూర్ణమగు అవయవములు కలవాడు, మాయావులతో కలిసియుండు వాడు అగును. కేతువు ద్వితీయభావమునయున్న జాతకుడు విద్యాహీనుడు, నిర్దనుడు, అల్పపదప్రయోగి, కుదృష్టిపరుడు, పరాన్నభుక్కుయగును.

కేతువు తృతీయ, చతుర్ధ భావములయందున్న ఫలము :

కేతువు తృతీయ భావమునయున్న జాతకుడు చిరంజీవి, శక్టిసంపన్నుడు, ఆస్తి - కీర్తి కలవాడును భార్యాసమేతముగా సంతోషజీవితము గౌడ్పును. సుఖాన్న ప్రాప్తిని పొందును. సోదరుని కోల్పోవును. కేతువు చతుర్ధమునయున్న జాతకుడు భూ, మాతృ, వాహన, సుఖములను కోల్పోవును. స్వస్థానములు వీడి అన్యప్రదేశములయందుండును. పరులధనాపేక్షతో జీవించువాడు యగును.

కేతువు పంచమ, షష్ట స్థానములయందున్న ఫలము :

కేతువు పంచమమునయున్న జాతకుడు గర్భజ్కోశవ్యాధి పీడితుడు, సంతతినష్టపోవువాడు, పిశాచపీడలచే బాధలనొందువాడు, దుర్భుద్దిపరుడు, మోసగాడు అగును. కేతువు షష్టమునయున్న జాతకుడు ఔదార్యవంతుడు, వుత్తమగుణములు కలవాడు, ధృడచిత్తుడు, విపులకీర్తివంతుడు, వున్నతోద్యోగి, శతృనాశనపరుడు, కోరికలు సిద్ధించువాడు అగును.

కేతువు సప్తమ, అష్టమ స్థానములందున్న ఫలము :

కేతువు సప్తమమునయున్న జాతకుడు అగౌరవము పోమ్దుఅవడు, దుష్టస్త్రీ సమేతుడు, అంతర్గత రోగపీడితుడు, భార్య మరియు శక్తినష్టములచేత బాధపడువాడు అగును. కేతువు అష్టమమునయున్న జాతకుడు అల్పాయుష్మంతుడు, ప్రాణమిత్రులను విడిచినవాడు, కలహములతో జీవించువాడు, ఆయుధములవలన ఘాత పొందినవాడు, తానుచేయు పనులయందు నిరాశా నిస్పృహలు కలవాడు అగును.

కేతువు భాగ్య, రాజ్యములయందున్న ఫలము :

కేతువు తొమ్మిదవయింటయున్న జాతకుడు పాపప్రవృత్తిపరుడు, అశుభవంతుడు, పితృదేవులను అణచినవాడు, దురదృష్టవంతుడు, ప్రసిద్ధులను దూషించువాడు అగును. కేతువు రాజ్యకేంద్రమునయున్న జాతకుడు సత్లర్మలయందు విఘ్నములు కలవాడు, మలినుడు, నీచక్రియాసక్తుడు, శక్తిమంతుడు, బహుకీర్తిమంతుడు అగును.

కేతువు ఏకాదశ, వ్యయ స్థానములయందున్న ఫలము :

కేతువు లాభమునయున్న జాతకుడు అఖండ ధనవంతుడు, బహుగుణవంతుడు, భోగి, మంచివస్తువులు పొందుటకాస్కారము కలవాడు, తనకవసరమగు ప్రతీపనియందునా విజయము పొందువాడు అగును. కేతువు ద్వాదశమమున యున్న జాతకుడు రహస్యముగా దురాచారములు చేయువాడు, అధమక్రియాకలాపవశ ధననాశనము పొందినవాడు, అస్తిని నాశనము చేయువాడు, విరుద్ధమైననడతలు కలవాడు, నేత్రరోగి యగును.

21, సెప్టెంబర్ 2012, శుక్రవారం

గ్రహముల ద్వాదశ భావాశ్రయ ఫలములు - రాహువు

రాహు:-

రాహువు లగ్న, ద్వితీయ, తృతీయ, చతుర్ధముల యందున్న ఫలము :

రాహువు లగ్నమునయున్న జాతకుడు అల్పాయుర్దాయువంతుడు, ధనము ధారుడ్యము కలవాడు, ఊర్ద్వాంగములగు శిరోముఖములయందు రోగములు కలవాడు అగును. రాహువు ద్వితీయభాగమునయున్న జాతకుడు సంశయపూరిత వాక్కులు గలవాడు, ముఖమున నోటియందునా రోగములు గలవాడు, సునిశిత హృదయుడు, ప్రభుమూలకధనార్జనపరుడు, రోషవంతుడు సుఖీ అగును. రాహువు తృతీయమున యున్న జాతకుడు పుట్టుకతోనే గర్వి, బ్రాతృవిరోధి, స్థిరచిత్తుడు, చిరాయుష్మంతుడు, ధనీ అగును. రాహువు చతుర్ధమునయున్న జాతకుడు దుఃఖకారకుడు, మూర్ఖుడు, అల్పాయుష్మంతుడు, అప్పుడప్పుడు సుఖవంతుడూ అగును.

రాహువు పంచమ, షష్ట, సప్తమ, అష్టమ స్థానములయందున్న ఫలము :

రాహువు పంచమమునయున్న జాతకుడు ముక్కుతో మాట్లాడు ధ్వని కలవాడు, అపుత్రవంతుడు, కఠినాత్ముడు, గర్భముయొక్క రోగములు కలవాడు అగును. రాహువు షష్టమమునయున్న జాతకుడు శతృవులచే బాధలనొందువాడు ; లేక గ్రహబాధలు కలవాడు, గుహ్యాదియందురోగము కలవాడు, ధనవంతుడు, చిరంజీవి అగును. సప్తమమౌన రాహువు యున్న జాతకుడు పరాంగనారహ : కేళీవిలాసముయందు నష్టము పొందినవాడు, ఆత్మీయులనుంచి విడిపోవుటవలన వ్యథలపాలయినవాడు, మానవత్వము కోల్పోయినవాడు, పాపి, స్వాతంత్రభావములు కలవాడు ( ఇతరుల భావములు విననివాడు ) అగును. రాహువు అషటమమునయున్న జాతకుడు అల్పాయుషమంతుడు అపవిత్రకార్యాసక్తుడు, అంగవైకల్యమును పొందినవాడు, వికలతచెందినవాడు, వాతప్రకృతి కలవాడు, అల్పసంతతి కలవాడు అగును.

రాహువు భాగ్య, రాజ్య, లాభ, రిఃఫ స్థానములయందున్న ఫలము :

రాహువు నవమభాగమునయున్న జాతకుడు ప్రతికూలవాక్కులుగలవాడు, కులపెద్ద, గ్రామపెద్ద, పట్టణమునకు అధిపతి, పాపక్రియాపరుడు అగును. రాహువు దశమమందున్న జాతకుడు ప్రఖ్యాతి వహించినవాడు, అల్పసంతానవంతుడు, పరకార్యములు చేయ్వాడు, నిర్భయుడు, సత్కర్మరహితుడు అగును.
రాహువు లాభస్థానమునయున్న జాతకుడు అభివృద్ధిపరుడు, స్వల్పసంతానవంతుడు, చిరంజీవి మరియూ కర్ణరోగి యగును. అనియూ, రహువు ద్వాదశస్థానమునయున్న జాతకుడు రహస్యకృత దురాచారములు కలవాడు, యెక్కువ ఖర్చు చేయువాడు, శరీరమున జలసంబంధమగు రోగము కలవాడు అగును .

20, సెప్టెంబర్ 2012, గురువారం

గ్రహముల ద్వాదశ భావాశ్రయ ఫలములు - శని

శని:-

లగ్నాది ద్వాదశ రాశులయందు శని యున్న ఫలము :

శని స్వరాశులయిన మకర కుంభములయందుండి లగ్నమయిననూ, తన ఉచ్ఛస్థానమయిన తులయందుండ అది లగ్నమయిననూ జాతకుడు రాజతుల్యుడు, ప్రధానాధికారి, నగరపాలకుడు అగును. ఇతర రాశులయందుండగా అవి లగ్నములయిన జాతకుడు బాల్యమునుండి దుఃఖపరితప్తుడు, నిస్సహాయుడు, మలినాంబరధారి, నీరసి అగును.

శని ద్వితీయ, తృతీయ భావములయందున్న ఫలము :

శని ద్వితీయమునయున్న జాతకుడు జుగుప్స కలిగిన మోము కలవాడు, నిర్ధనుడు, అన్యాయవర్తనుడు, కాలక్రమమున దూరములయందు నివసించువాడు, మరియూ ధనవాహనములు కలవాడగును. శని తృతీయ భావమునయున్న జాతకుడు మిక్కిలి విజ్ఞానవంతుడు, దానధర్మములయందుదారుడు, భార్యాసమేతుడయి సుఖములను బడయువాడు, నిరుత్సాహి, దుఃఖము లేనివాడు యగును.

శని చతుర్ధ, పంచమ, షష్టి, సప్తమ స్థానములయందున్న ఫలము :

చతుర్ధమయిన శనియున్న జాతకుడు సుఖము లేనివాడు, గృహములేనివాడు, వాహనములేనివాడు, బాల్యమున అనారోగి, తల్లిని పీడించువాడు అగును. పంచమభావమున శనియున్న జాతకుడు తిరుగాడుట, అజ్ఞాని, సుతధనసుఖహీనుడూ, దురభిమాని, దురాలోచనాపరుడూ అగును. శని షష్టమమునయున్న జాతకుడు తిండిపోతు, ధనవంతుడు, శతృవులచేత ఓడింపబడినవాడు, దుశ్చరితుడు, మానవంతుడు అగును. శని సప్తమమునయున్న జాతకుడు కళత్రయుతుడు, తిరుగాడువాడు, భయకంపితుడు అగును.

శని అష్టమ స్థానమునయున్న ఫలము :

అష్టమమున శని యున్న జాతకుడు శుభ్రములేనివాడు, నిర్ధనుడు, మూలశంక మొదలగు రోగపీడితుడు, కౄరమనస్కుడు, క్షధార్తుడు, సుహృజ్జనుల అవమానింపబడినవాడు అగును.

శని భాగ్య, రాజ్య, లాభ, వ్యయ స్థానములనున్న ఫలము :

భాగ్యస్థానమున శనియున్న జాతకునకు అదృష్టము - ఆస్తి - సంతతి - పితృధర్మము మొదలుగునవి యేమియూ వుండవు. మోసకారి యగును, శని దశమమునయున్న జాతకుడు రాజు కానీ, అమాత్యుడు గానీ యగును. వ్యవసాయమున అభిరుచి, ధైర్యవంతుడు, ధనవంతుడు, ఖ్యాతి గలవాడు అగును. శని యేకాదశములో యున్న జాతకుడు చిరంజీవి, బహుసంపాదనాపరుడు, స్థిరసంపదలు కలవాడు, నిరోగవంతుడు అగును. ద్వాదశమున శనియున్న జాతకుడు నిర్లజ్జాపరుడు, నిర్ధనుడు, అపుత్రవంతుడు, అంగవికలుడు, మూర్ఖుడు, శతృవులచేత త్రోలబడినవాడు అగును.


19, సెప్టెంబర్ 2012, బుధవారం

గ్రహముల ద్వాదశ భావాశ్రయ ఫలములు - శుక్రుడు

శుక్ర:-

శుక్రుడు లగ్న, ద్వితీయ, తృతీయ, చతుర్ధములయందున్న ఫలము :

శుక్రుడు లగ్నమునందున్న జాతకుడు ఆరోగ్యవంతుడు, సుందర శరీరుడు, సుఖీ, చిరంజీవి అగును. శుక్రుడు ద్వితీయమునందున్న జాతకుడు కవి - బహువిధములుగా ఆస్తులు కలవాడు అగును. శుక్రుడు తృతీయమందున్న భార్యాహీనుడు కష్టవంతుడు, బీదవాడు, దుఃఖి, అవిఖ్యాతుడు అగును. శుక్రుడు చతుర్ధమునయున్న జాతకుడు మంచి వాహనములు కలవాడు, మంచి గృహము కలవాడు, నగలు, వస్త్రములు, సుగంధద్రవ్యములు గలవాడుగనూ యుండును.

శుక్రుడు పంచమ, షష్ట, సప్తమ, అష్టమ స్థానములయందున్న ఫలము :

శుక్రుడు పంచమమునయున్న జాతకుడు అపారధనవంతుడు, పరరక్షకుడు, బహుమేధావి, పుత్రులతో ఆశీర్వదింపబడినవాడు అగును. శుక్రుడు షష్టమమునయున్న జాతకుడు శతృవులు లేనివాడు, నిర్ధని, యువతీజనముచేత మోసగించబడినవాడు, విచారగ్రస్తుడు అగును. శుక్రుడు సప్తమమునయున్న జాతకుడు సత్కళత్ర సంపన్నుడు అయిననూ పరస్త్రీరతుడు, విగతకళత్రుడు. ధనవంతుడూ అగును. శుక్రుడు అష్టమమున యున్న జాతకుడు చిరంజీవి, ధనవంతుడూ, రాజూ అగును.

శుక్రుడు భాగ్య, రాజ్య, లాభ, రిఃఫ స్థానములయందున్న ఫలము :

శుక్రుడు భాగ్యమునందున్న జాతకుడు భార్యా, సంతతీ, ఆప్తులూ కలిగి మరియూ రాజాశ్రయముచేత అభివృద్ధి చెందువాడునూ అగును. శుక్రుడు రాజ్యకేంద్రమునయున్న జాతకుడు మిక్కిలి ప్రఖ్యాతవంతుడు, మిత్రులు కలిగి ప్రభువుగనూ యుండును. సంతోషకరమగు వుద్యోగిగనూ యుండును. శుక్రుడు యేకాదశమునందున్న జాతకుడు పరాంగనాపరుడూ, బహుసుఖీ యగును. శుక్రుడు ద్వాదశమునందున్న జాతకుడు సురతసౌఖ్యప్రదుడు, ధనవంతుడూ యగును.

18, సెప్టెంబర్ 2012, మంగళవారం

గ్రహముల ద్వాదశ భావాశ్రయ ఫలములు - గురుడు

గురు:-

గురుడు లగ్న, ద్వితీయ, తృతీయ, చతుర్ధ భావములయందున్న ఫలము :

గురుడు లగ్నకేంద్రమునయున్న జాతకుడు రూపవంతుడు, అదృష్టవంతుడు, చిరంజీవి, నిర్భయుడు, సంతానవంతుడు అగును. గురుడు ద్వితీయమున యున్న జాతకుడు స్వచ్చమగు వాకులు గలవాడు, భోజనప్రియుడు, సుందరవదనుడు, ధనవంతుడు, విద్యావంతుడు అగును. గురుడు తృతీయమునయున్న జాతకుడు అమర్యాదస్తుడు (మర్యాద తెలియనివాడు), కష్టముతో జీవించువాడు, ఖ్యాతిగల సోదరవర్గము కలవాడు, పాపములు చేయువాడు, మావియగును. చతుర్దభావమున గురుడుండిన జాతకుడు మిత్ర మాతృ సేవాజనముతో జీవించువాడు, భార్యాపుత్ర ధనధాన్య సంపద్విభవుడు, సుఖీ అగును.

గురుడు పంచమ, షష్ట, సప్తమ, అష్టమ స్థానములందున్న ఫలము :

గురుడు పంచమభావమునయున్న జాతకుడు పుత్రులవలన క్లేశములు గలవాడు అగును. మరియూ మేథావి, రాజసచివునిగను యుండును. గురుడు షష్టమునయున్న జాతకుడు నిరుత్సాహి, అగౌరవములు పొందువాడు, శతృనాశనకారి, మంత్రాభినివేశము కలవాడగును. గురుడు సప్తమమునయున్న జాతకుడు సత్కళత్ర, సుపుత్రులను బడయును, వినయసంపన్నుడు, అతి ఉదారుడూ అగును. గురుడు అష్టమమునయున్న జాతకుడు కడుబీదవాడగునూ, బహుతక్కువ సంపాదనాపరుడు, పాపి, అయిననూ చిరంజీవి అగును.

గురుడు భాగ్య, రాజ్య, లాభ, వ్యయ భావములయందున్న ఫలము :

గురుడు భాగ్యమందున్న జాతకుడు ఖ్యాతి వహించిన మంత్రిగనూ, సంతతీ ఐశ్వర్యము గలవానిగానూ, పవిత్రకార్యాభిలాషిగనూ యుండును. గురుడు రాజ్యము నందున్న జాతకుడు బుజువర్తనుడు, తన పవిత్రకార్యములచేత ప్రఖ్యాతి వహించినవాడు, బహుధనవంతుడూ, రాజమిత్రుడూ అగును. గురుడు లాభమునందుయున్న జాతకుడు ధనవంతుడు, నిర్భయుడు, అల్పసంతానవంతుడు; చిరంజీవి, వాహనయానపరుడు అగును. గురుడు ద్వాదశమునయున్న జాతకుడు యితరుల చేత అసహ్యించుకొనబడువాడు. అసంగతప్రలాపి, అప్త్రవంతుడు, పాపకృత్యములు చేయువాడు అలసినవాడు అగును.

17, సెప్టెంబర్ 2012, సోమవారం

గ్రహముల ద్వాదశ భావాశ్రయ ఫలములు - బుధుడు

బుధ:-

బుధుడు లగ్న, ద్వితీయ, తృతీయ, చతుర్థ భావములయందున్న ఫలము :

లగ్నమున బుధుడుండిన జాతకుడు దీర్ఘాయుష్షుకలవాడు, మృదుమధుర వాక్సంపన్నుడు, సునిశిత హాస్యవాక్చాతురుడు అగును. బుధుడు ద్వితీయమునయున్న జాతకుడు స్వశక్తితో ఆస్తులను సంపాదించువాడు, కవి - ఆకర్షణీయమయిన ప్రస్ఫుటవాక్కులు కలవాడు యిష్ఠాన్నభోక్తయగును. బుధుడు తృతీయమునయున్న జాతకుడు ధైర్యశాలి, శూరుడు, సమ ఆయుష్మంతుడు, సత్సోదరయుతుడు, అలసట పొందు స్వభావము కలవాడునగును. బుధుడు చతుర్ధభావమునయున్న జాతకుడు విద్యావంతుడు హాస్యవచో విశారదుడు, భూమి, మిత్రులు, ధాన్య, ఐశ్వర్యము - సంతోషముతో కూడినవాడు యగును.

బుధుడు పంచమ, షష్ట, సప్తమ, అష్టమ స్థానములయందున్న ఫలము :

పంచమభావమున బుధుడుండిన జాతకుడు విద్యావంతుడు, సుఖవంతుడు, శౌర్యవంతుడు, మంత్రవిద్యాభినివేశి, పుత్రవంతుడు అగును. బుధుడు షష్టమభావమునయున్న జాతకుడు వివాదాస్పదుడు, క్రోధి, నిష్టురవాకులయందు నేర్పరి, రిపునాశనకర్త, అలసట కలవాడు, నిష్టురోక్తిపరుడు అగును. బుధుడు సప్తమమున యున్న జాతకుడు విద్యావంతుడు, సుందరవస్త్రధారి, ఔన్నత్యవంతుడు, ధనసంపన్నవతియగు భార్యగలవాడూయగును. బుధుడు అష్టమమునయున్న జాతకుడు మిక్కిలి ప్రఖ్యాత్వంతుడు, చిరంజీవి, కుటుంబమునకు అండగా యుండుట, ప్రభువు లేక సేనానివహము లకధిపతి యగును.

బుధుడు భాగ్య, రాజ్య, లాభ, వ్యయభావములయందున్న ఫలము :

బుధుడు భాగ్యభావమునయున్న జాతకుని విద్య, ఐశ్వర్యమూ, సచ్ఛరిత్ర, ఆచారము, ప్రావీణ్యము, స్వచ్ఛమగు, వాక్కులు గలవానినిగాచేయును. బుధుడు రాజ్యకేంద్రమున యున్న జాతకుడు తానారంభించు సకలకార్యములయందునూ విజయుడూ, మంచివిద్య, శక్తి, మేథ, సుఖము, సత్ప్రవర్తన, సత్యసంధత కలవాడును యగును. బుధుడు యేకాదశభావమునయున్న జాతకుడు చిరంజీవి, సత్యసంధుడు, బహుధనవంతుడు, సుఖీ మరియూ సేవాజనము కలవాడునగును. బుధుడు ద్వాదశభావమునయున్న జాతకుడు కష్టజీవి, విద్యాహీనుడు, నమ్రతతో యుండువాడు, కౄరుడు, నిస్తేజుడూ యగును.

16, సెప్టెంబర్ 2012, ఆదివారం

గ్రహముల ద్వాదశ భావాశ్రయ ఫలములు - కుజుడు

 మంగళ:-

కుజుడు లగ్న, ద్వితీయ, తృతీయ, చతుర్థములయందున్న ఫలము :

లగ్నమునందుకుజుడు యున్న, అట్టిజాతకుడు, క్షతగాత్రుడు, కౄరుడు అల్పాయుష్మంతుడు, సాహసియగును. కుజుడు ద్వితీయమునందున్న జాతకుడు - కురూపవంతుడు, విద్యావిహీనుడు, ధనహీనుడు, దుష్ప్రజలమీద ఆధారపడువాడూ యగును. తృతీయమునందు కుజుడుయున్న జాతకుడు మంచిఅలవాట్లు కలవాడు, ధనవంతుడు, ధైర్యశాలి, అప్రతిహతుడు, సుఖవంతుడు, సోదరశూన్యుడూ యగును. చతుర్థమున కుజుడుండిన జాతకునకు మిత్ర, మాతృ, భూ, గృహ, సుఖ, వాహనముల లేమి కలుగును.

కుజుడు పంచమ, షష్ట, సప్తమ, అష్టమ భావములయందున్న ఫలము :

పంచమ భావమున కుజుడున్న అట్టిజాతకుడు సుఖహీనత, నిస్సంతు, అల్పమేథావి, భాగ్యములకు అనర్ధములు కలుగును. కుజుడు షష్టభావమునయున్న జాతకుడు - అతికాముకుడు, ధనవంతుడు కీర్తికలవాడు, విజయుడూ అగును. కుజుడు కళత్రభావమునయున్న జాతకుడు దుశ్చరితుడు, వ్యాధిపీడితుడు, వృధాత్రిప్పట, భార్యానష్టము కలుగును. అష్టమమున కుజుడుండిన జాతకుడు అంగవైకల్యము పొమ్దును. నిర్ధనుడు, అల్పజీవి, జననిందితుడు అగును.

కుజుడు భాగ్య, రాజ్య, లాభరిఃఫ స్థానములయందున్న ఫలము :

కుజుడు భాగ్యభావమునయున్న జాతకుడు రాజమిత్రుడు, ప్రజలచే ద్వేషింపబడువాడు, పితృహీనుడు, జనఘాతకుడు అగును. కుజుడు రాజ్యప్రభావమున యున్న జాతకుడు కౄరస్వభావము కలరాజగును. విశాలహృదయుడు, ప్రజామన్ననలందుకొనువాడగును. కుజుడు ద్వాదశభావమునయున్న జాతకుడు ధనసుఖములతో తులతూగువాడు, ధైర్యశాలి, విగతశోకవంతుడు, సచ్ఛరిత్రుడూ యగును.


15, సెప్టెంబర్ 2012, శనివారం

గ్రహముల ద్వాదశ భావాశ్రయ ఫలములు - చంద్రుడు

చంద్ర :-

చంద్రుడు లగ్న, ద్వితీయ, తృతీయములయందున్న ఫలము :

చంద్రుడు లగ్నమందున్న అట్టిజాతకుడు ధృడశరీరవంతుడూ, చిరంజీవి, నిర్భయుడూ, బలిష్ఠుడూ, ధనవంతుడు అగును. ( వృద్ధి చంద్రుడు ). క్షీణచంద్రుడయిన పై ఫలితములకు వ్యతిరిక్తము అగును. చంద్రుడు ద్వితీయమునందున్న జాతకుడు ధనవంతుడు, విద్యావంతుడు, మృదుభాషి యేదేని అంగవైకల్యమూ కలుగును. చంద్రుడు మూడవయింటనున్న జాతకుడు సోదరులు కలవాడు, ప్రమదాజమనస్కుడు, బలవంతుడు, శౌర్యవంతుడు, అయిననూ బహుకష్టములు పొందును.

చంద్రుడు చతుర్థ, పంచమ, షష్ట ద్వాదశభావములయందున్న ఫలము:

చంద్రుడు చతుర్థభావమునయున్న జాతకుడు సుఖీ, భోగీ, దాతా, మిత్రులు కలవాడు, వాహనములు కలవాడు, కీర్తివంతుడుగా వెలుఒందును. చంద్రుడు పంచమమునయున్న జాతకుడు సుపుత్రులు, సుమేథాసంపద, ఠీవీ, మంత్రిపదవి నలంకరించువాడూ యగును. ఆరవయింట చంద్రుడు యున్న జాతకుడు అల్పజీవి, అమాయకుడు, ఉదరశూలతో బాధపడువాడూ, దైన్యత్వముకలవాడునూ యగును. సప్తమమున చంద్రుడుయున్న జాతకుడు సౌమ్యవంతుడు, సుందరయువతీ హృదయారవిందుడు, అతి సుందర వంతుడునూయగును. ( సౌందర్యవతి యగ్గు భార్య సంప్రాప్తమగును. )

చంద్రుడు అష్టమ, నవమ ,దశమ , లాభ ద్వాదశభావములయందున్న ఫలము :

అష్టమభావమున చంద్రుడు, జాతకుని రోగపీడితుడ్నిగనూ, అల్పాయుష్మంతునిగనూ చేయును. నవమభావమున చంద్రుడు అభివృద్ధిపరునిగనూ,పవిత్రునిగనూ, పుత్రవంతునిగను, విజయునిగను, కార్యారంభముననే శుభఫలములందుటా మొదలగు ఫలములని సహాయము చేయు మనస్కుడూ అగును. ఏకాదశమమున చంద్రుడుయున్న జాతకుడు విశాలహృదయుడూ, చిరంజీవీ, ధనవంతుడూ యగును. ద్వాదశభావమున చంద్రుడు యుండ జాతకుడు ద్వేషి, దుఃఖి, క్లేశములననుభవించువాడు, అవమానింపబడినవాడు, నిరుత్సాహి యగును.

14, సెప్టెంబర్ 2012, శుక్రవారం

గ్రహముల ద్వాదశ భావాశ్రయ ఫలము - రవి

 సూర్య:-

రవి లగ్నమందున్న ఫలము :

రవి లగ్నగతుడయిన అట్టి జాతకుడు అల్పకేశయుతుడు, చిరుపలుకులకే అలసత్వము నొందినవాడు, క్రోధి - ప్రచండస్వభావి - పొడగరి - గర్వి - అల్పదృష్టికలవాడు - ఉద్రేకి - కౄరహృధయుడు - నిర్గుణుడు అగును. అది కర్ణాటక లగ్నమయి అందు రవియున్న కనులయందు పూవులు కలవాడు, మేషము లగ్నమయి అందు రవియున్న నేత్రవ్యాధి పీడితుడు; రవి సింహమందుండి సింహలగ్నమయిన రేచీకటి కలవాడు; తులాలగ్నమయి అందు రవియున్న దారిద్ర్యపీడితుడూ, సంతాననష్టము పొందువాడూ అగును.

రవి ద్వితీయ, తృతీయ, చతుర్థములలో యున్న ఫలములు :

రవి ద్వితీయమునయున్న విద్యాహీనుడు, వినయములేనివాడు, నిర్ధనుడు, దుర్వచనప్రియుడు అగును. రవి తృతీయమునయున్న బలవంతుడు, ధైర్యవంతుడు, ధనవంతుడు, ఉదారుడూ అగును. కానీ, ఆప్తులయందు ద్వేషస్వభావియగును. రవి చతుర్థమునయున్న అట్టిజాతకుడు సుఖహీనుడు, బంధువులు లేనివాడు, క్షేత్రహీనుడు, స్నేహహీనుడు, గృహములేనివాడు అగును. ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అగును. పిత్రార్జితమంతయా ఖర్చు పెట్టును.

రవి పంచమ, షష్ట, సప్తమ, అష్టమలయందున్న ఫలము :

రవి పంచమముయందున్న సుఖ, పుత్రహీనుడు, మరియూ అల్పాయుష్మంతుడు, జ్ఞాని, అరణ్యప్రదేశములయందు తిరుగువాడు అగును. రవి ఆరవయింటనున్న జాతకుడు రాజు, ఖ్యాతివంతుడు, ధనవంతుడు, విజయవంతుడు అగును. రవి యెనిమిదవ భావమున యున్న జాతకుడు తన ఆస్తిని పోగొట్టుకొనును. మిత్రనష్టము, అల్పాయుష్మంతుడు దృష్టిలోపము కలవాడగునో - అంధుడగునో యుండును.

రవి భాగ్య, రాజ్య, లాభ, వ్యయ క్షేత్రముల యందున్న ఫలము :

భాగ్యమున రవియున్న తండ్రిలేనివాడు, బంధుమిత్రపుత్రవంతుడు, దేవబ్రాహ్మణ భక్తి కలవాడూ అగును. రాజ్యకేంద్రమున రవియున్న జాతకుడు పుత్రవంతుడు, వాహనయుతుడు, కీర్తియశస్సు, భాగ్యమూకలవాడు, రాజూ అగును. రవి లాభస్థానమునయున్న జాతకుడు బహుధనవంతుడు, చిరంజీవి యగును. రాజు అగును. మరియూ విగశోకవంతుడు అగును. ద్వాదశమున రవియున్న పితృద్వేషి దోషదృష్టి కలవాడు, నిర్ధనుడు, అపుత్రవంతుడు అగును.

10, సెప్టెంబర్ 2012, సోమవారం

నవగ్రహచార ఫలములు - కేతువు

కేతు గ్రహము

కేతు గ్రహ లక్షణాలు :
కేతువు పురుషగ్రహము. చిత్రమైన రంగును రత్నములలో వైఢూర్యము (పిల్లికన్నురాయి) ను సూచించును. మ్లేచ్ఛజాతికి చెందిన తమోగుణ ప్రధానమైన గ్రహము. ఈ గ్రహము సంఖ్య 4. అంతర్వేది ప్రాంతమును సూచించును.
కేతువు అశ్వని, మఖ, మూల, నక్షత్రములకు అధిపతి. కేతుగ్రహదశ 7 సంవత్సరాలు. రవి, చంద్ర, కుజ, గురులు, ఇతనికి మిత్రులు.. బుద, శుక్ర, శని, రాహువులు శత్రువులు. బుద, గురులు సములు.
కేతు గ్రహ కారకత్వములు :
కేతువు తాత (తల్లికి తండ్రి), దైవోపాసన, వేదాంతము, తపస్సు, మోక్షము, మంత్రశాస్త్రము, భక్తి, నదీస్నానం, మౌనవ్రతం, పుణ్యక్షేత్ర దర్శనం, మోసము, పరులసొమ్ముతో ఆనందం, పరుల వాహనములు వాడుకొనుట, దత్తత, రాయి, ఆకలి లేకపోవుటను సూచించును. స్ఫోటకము, రక్తపోటు, చెముడు, నత్తి, దురదలు, గాస్, ఎసిడిటి, వికారములను సూచించును. కోడి, గ్రద్దలను సూచించును. స్నేహము, వైద్యము, జ్వరము, వ్రణములను సూచింఛును.
కేతువు సూచించు విద్యలు :
కేతువు ఏ గ్రహంతో సంబంధం కలిగివుంటే ఆ గ్రహానికి సంబంధించిన విద్యలను సూచించును.
కేతువు సూచించు వ్యాధులు :
కేతువు ఏ గ్రహంతో కలిస్తే ఆ గ్రహముకు సంబంధించిన అవయవము చెడిపోవునట్లు చేస్తాడు. రోగ నిర్ధారణ కానీయడు. దానివలన సరియైన చికిత్స చేయుటకు అవకాశం ఉండదు. ఇతను మృత్యుకారకుడు. అధికంగా భయపడుట, మతిస్థిమితం లేకపోవుట, రక్తపోటు, ఎలర్జీని సూచించును.
కేతువు సూచించు వృత్తి వ్యాపారాలు :
కేతువు ఏదో ఒక సంస్థకు చెందిన ఎగ్జిక్యూటివ్ లను సూచించును.
కేతువు, కుజునిచే సూచించు వృత్తులను సూచించును.
కేతువునకు మిత్రులు: బుధ శుక్ర శని రాహు
కేతువునకు శత్రువులు: సూర్య చంద్ర మంగళ
కేతువునకు సములు: గురు 


7, సెప్టెంబర్ 2012, శుక్రవారం

నవగ్రహచార ఫలములు - రాహువు

రాహు గ్రహము

రాహు గ్రహలక్షణాలు :
రాహువు స్త్రీ గ్రహము. ఇది నలుపురంగును, రత్నములలో గోమేధికమును సూచించును. అధిదేవత గౌరి. ఇది నైరుతి దిక్కును సూచించును.ఈ గ్రహసంఖ్య 2. పొడవైన వారిని, ముసలివారిని సూచించును. ఇతను తమోగుణ ప్రధానుడు బర్భరాదేశమును సూచించును.
రాహువు ఆరుద్ర, స్వాతి, శతభిషం నక్షత్రములకు అధిపతి. రాహుగ్రహదశ 18 సంవత్సరాలు. బుద, శుక్ర, శని ఇతనికి స్నేహితులు. రవి, కుజ, చంద్ర, గురువులు శత్రువులు, బుధ, గురులు సములు.
రాహు గ్రహ కారకత్వములు :
రాహువు పితామహుడు (తాత) , వృద్ధాప్యము, శ్వాస, భాష, అసత్యము, భ్రమ, వాయువు, విచారము, మరకతము, జూదరి, కఫము, సంధ్యాసమయము, రాజ్యము, బయటప్రదేశం, గొడుగు పల్లకి, అపరిశుభ్రము, నులిపురుగులు, గుల్మరోగము, విమర్శ, అంటరానితనము, జూదము, గార్డీ విద్య, పాములు, విషము, విశముతో కూడిన మందులు, పుట్టలు, నాగపూజ, ఎడమచెతితో వ్రాయుట, నీచ స్త్రీ సాంగత్యము, స్మశానము, దొంగతనము, భూతములు, వైద్య శాస్త్రమును సూహించును. నల్లులు, దోమలు, కీటకములు, గుడ్లగూబలును సూచించును. చర్మవ్యాధులు, గుండె నెప్పి, గుండె దడను సూచించును.
రాహువు సూచించు విద్యలు :
రాహువు ఏ గ్రహంతో సంబంధం కలిగి ఉంటే ఆ గ్రహానికి సంబంధించిన విద్యలను సూచించును.
రాహువు సూచించు వ్యాధులు :
రాహువు ఏ గ్రహంతో కలిస్తే ఆ గ్రహానికి సంబంధించిన అవయవము చెడిపోవ్టకు సహాయం చేస్తాడు. ఆయా గ్రహాల రోగాలను కలిగించుటకు ప్రయత్నిస్తాడు. విషాహారం తినుట, పాముకాటు, తేలుకాటు, కుష్ఠు, కాన్సర్ ను కలిగిస్తాడు.
రాహువు సూచించు వృత్తి వ్యాపారాలు :
రాహువు జైళ్ళు, క్రిమినల్ కోర్టులో ఉద్యోగస్థులును, ఎలక్ట్రిసిటీ, మోటారు, నిప్పు, గ్యాస్, ఇనుములకు సంబంధించిన పనులు చేయువారిని సూచించును. రాహువు, శనిచే సూచించబడు వృత్తులను సూచించును.
రాహువునకు మిత్రులు : బుధ శుక్ర శని కేతు
రాహువునకు శత్రువులు : సూర్య చంద్ర మంగళ
రాహువునకు సములు : గురు

6, సెప్టెంబర్ 2012, గురువారం

నవగ్రహచార ఫలములు - శని

శని గ్రహము

శని లక్షణాలు :
శని నపుంసక గ్రహం. ఇతను రుచులలో వగరును, రంగులలో నలుపును, నీలమును సూచించును. ఇతను శూద్ర జాతికి చెందినవాడు. అదిదేవత యముడు. ముసలివారిని సూచించును. సన్నని, పొడుగైన వారిని సూచించును. ఇతను వాత తత్త్వమును సూచించును. వాయు తత్త్వము కలిగి పడమర దిక్కును సూచించును. శని శిశిర ఋతువును సూచించును. లోహములలో ఇనుము, ఉక్కును, రత్నములలో నీలమును సూచించును. ఈ గ్రహసంఖ్య 8. సప్తమ భావంలో దిగ్బలము పొందును. ఇతను తమోగుణ ప్రదానుడు. గంగానది నుండి హిమాలయముల వరకు ఇతనిదేశంగా జాతక పారిజాతము సూచించును.
శని పుష్యమి, అనూరాద, ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రములకు అధిపతి. శరీరావయవములలో ఎముకలు, క్లోమము, విసర్జనావయవములను సూచించును. శని మకరం, కుంభం రాశులకు అధిపతి. ఇతనికి ఉచ్ఛరాశి తుల. నీచరాశి మేషం. తులలో 20వ డిగ్రీ ఇతనికి పరమోచ్ఛ. మేషం లో 20 వ డిగ్రీలో పరమనీచ. ఇతనికి బుధ, శుక్రులు స్నేహితులు, రవి, చంద్ర, కుజులు శత్రువులు. గురుడు సముడు.
శని ప్రభావం :
సన్నగా, పొడవుగా ఉంటారు. కన్నులు గుంటలు పడి వుండవచ్చు. అనుమానం ఎక్కువ. ఒంటరితనాన్ని కోరుకుంటారు. ఆకలి తక్కువగా ఉంటుంది. మూఢాచారపరులు కష్టజీవులు. దీర్ఘకోపము, దీర్ఘాలోచన ఎక్కువ. నడక, ఆలోచన మందంగా వుంటాయి.
వాతము, అజీర్ణము, శ్వాసకోశవ్యాధులు ఉండవచ్చును.
కార్మికశాఖ, ఆరోగ్యశాఖ, పరిసోధనాశాఖ, మారిటోరియంలలో రాణిస్తారు.
శని కారకత్వములు :
శని ఆయుః కారకుడు. ఆటంకములు, వ్యాధులు, కష్టములు, విరోధము, బాధలు, దుఃఖము, నౌకరీ, దురాచారము, మూర్ఖత్వము, బంధనము, జూదము, కారాగారము, మద్యపానము, అమ్గవైకల్యము, మూర్చరోగము, బ్లాక్ మార్కెట్, అన్యాయంతో ధనార్జన, జీవహింస, అవమానము, రాజదండన, బద్దకము, క్షుద్రశక్తులు, అప్పులు, మృత్యుదేవతారాధన, బంధువులచే తిరస్కారములను సూచించును. అందవిహీనులు, చండాలురు, నపుంసకులు, అక్రమసంతానము, సేవకులు, నీచులు, వంటవారు, పురాతన భవనములు, పురాతన వస్తువులు, పురాతన వస్తుశాఖ, సొరంగాలు, గుహలు, చలిప్రదేశములు, నువ్వుల నూనె, గానుగ, నూనె దుకాణములను సూచించును. నువ్వులు, ఉల్లి, వేరుశనగ, బంగాళాదుంపలు, రాగులు, జొన్నలు, మినుములు, దున్నపోతు, గాడిద, ఒంటె, కోడి, బొగ్గు, తారు, నల్లమందు, కిరోసిన్, ఎముకలు, వెంట్రుకలు, దంతములను సూచించును. కలప, తోలు పరిశ్రమలను సూచించును.
ఆలస్యము, పొదుపు, దుఃఖము, ఆటంకములు, దురదృష్టము, సరిహద్దులు, దహనకార్యక్రమములు, అపవాదు, పదవీవిరమణ, నిర్మాణము, శాస్త్రీయ దృక్పదం కలవారు, ఒంటరితనం, పురాతత్వశాస్త్రం, గనులు, బ్రిడ్జి, ధ్వని, చర్మము, ఆనకట్టలు, పిరికివారు, ఎముకలు రాళ్ళు, రాగి, మంచు, ఆస్తి, ఆపద, అనుమానము, అననుకూలత, ఆందోళన, సిరామిక్స్, వినయము, మట్టిని సూచించును.
శని సూచించు విద్యలు :
శని ఖనిజములు, బొగ్గుగనులు, పురాతన వస్తుసేకరణ, గనులు, భూగర్భ శాస్త్రము, జ్యోతిష్యము, ఇంగ్లీషుభాష, ఫ్రిజ్ ల తయారీ, ఆర్థోపెడిక్స్ లను సూచించును.
శని సూచించు వ్యాధులు :
వాత సంబంధమైన జబ్బులను శని కలిగిస్తాడు. కీళ్ళవాతం, పక్షవాతం, అవయవాలు బలహీనపడి పనిచేయకపోవటం, నొప్పులను సూచించును. కిడ్ని, లివరు ఇతర ప్రాంతాలలో రాళ్ళు ఏర్పడుట, బ్రోంకైటీస్, క్షయ, దగ్గు, ఆస్తమా, న్యుమోనియా వంటి ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన వాధులను సూచించును. ఎముకలు ఇరిగిపోవుట, ఎముకల జాయింట్లు అరిగిపోవుట, ఎముకల కాన్సర్ వంటి ఎముకలకు సంబంధించిన వ్యాధులను, వెంట్రుకలు తెల్లబడడం, రాలిపోవడం, గోళ్ళు పుచ్చిపోవటం లను శని సూచించును. అజీర్ణము, అంధత్వం, కోమా, నడవలేనిస్థితి, ఏ పనిని చేయలేని స్థితి, డ్రగ్స్ కు బానిసకావటం, ఫ్రిజిడిటీ, నపుంసకత్వములను సూచించును. చంద్రునితో కలసి కంటిలో కాటరాక్ట్ (శుక్లాలు) ను, మతిభరమణం, గర్భాశయ వ్యాధులు, ప్రసవం సక్రామంగా జరగకపోవడం, పిచ్చి, మూర్ఛ, సన్నిపాత జ్వరం, గుండె నొప్పి, తలనొప్పి, కండరాల నొప్పి, అతిదాహం, నీరసం, బద్దకం, శరీరావయవములు మొద్దుబారటం లేదా చచ్చుబడటం వంటివాటిని సూచించును. గురునితో కలసి జీర్ణక్రియ సరిగా లేకపోవుట, కాలేయ వ్యాధులను, రవితో కలసి రక్తం చెడిపోవుట, కుడికంటికి సంబంధించిన వ్యాధులను, బుధునితో కలసి నత్తి, మాటలు రాకపోవటం, నాలుకమొద్దుబారటం, మెదడు మొద్దుబారటం, చెవికి సంబంధించిన రోగాలు, చెవుడు, కుజునితో కలసి కండరాల నొప్పి, కండరాలా జబ్బులను, శుక్రునితో కలసి గొంతునొప్పి, టాన్సిల్స్ వాయుట, అమీబియాస్, విరోచనాలు, పైల్సు పిస్టులా మొదలగు రోగాలను, రాహువుతో కలసి విషప్రయోగం, వైరస్ వలన కలిగే వ్యాధులు, కేతువుతో కలసి అధికరక్తపోటును సూచించును.
శని రోగకారకుడు, మరణ కారకుడు. శని ఏ జబ్బునైనా త్వరగా తగ్గనీయదు.
శని సూచించు వృత్తి వ్యాపారాలు :
జైలర్, పోలీస్, వాచ్ మన్, ప్లంబర్, పాకీ పని చేయు వారు, విధులను ఊడ్చేవారు, కూలీలు, మేస్త్రీ, తాపీమేస్త్రీ, తోటమాలి, రైతులను సూచించును.
లోహాలు, తోలు, కలప లకు సంబంధించిన డీలరులను సూచించును. చంద్రునితో కలసి సివిల్ ఇంజనీర్లు, బిల్డర్స్, సర్వేయర్లు, ఎక్సరే టెక్నీషియన్ లను సూచించును. అవితో కలసి ప్రభుత్వ సంస్థలలో స్థానిక సంస్థలలో పనిచేయు వారిని ,గురునితో కలసి రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారస్థులు, గనుల యజమానులు, సైంటిఫిక్ ఏబొరేటరీలలో పనిచేయువారు, బ్యాంకు సిబ్బంది, ప్రచారం చేయువారిని, బుదునితో కలసి నవలారచయితలు, కలపను కోయువారు, శాస్త్రవేత్తలు, ఉపాధ్యాయులు, సెన్సార్ చేయువారు, రహస్య పరిశోధక సంస్థలలో పనిచేయువారలను సూచించును.
శనికి మిత్రులు: బుధ శుక్ర రాహు కేతు
శనికి శత్రువు: సూర్య చంద్ర మంగళ
శనికి సములు: గురు

5, సెప్టెంబర్ 2012, బుధవారం

నవగ్రహచార ఫలములు - శుక్రుడు

శుక్ర గ్రహము

శుక్ర గ్రహ లక్షణములు :
శుక్రుడు స్త్రీగ్రహం. ఇతను రుచులలో పులుపును, రంగులలో తెలుపు రంగును సూచించును. ఇతను బ్రాహ్మణ జాతికి చెందినవాడు. అధిదేవత ఇంద్రాణి, 7 సంవత్సరముల వయస్సు కలవారిని సూచించును. మనోహరమైన శరీరము, నల్లని వెంట్రుకలు కలవారిని, అందమైన వారిని సూచించును. ఇతను శ్లేష్మ, వాత తత్త్వములను సూచించును. జలతత్త్వము కలిగి ఆగ్నేయదిక్కును సూచించును. రత్నములలో వజ్రమును సూచించును. లోహములలో బంగారమును సూచించును. వసంతఋతువును సూచించును. ఈ గ్రహసంఖ్య 9. చతుర్థభావంలో దిగ్బలము పొందును. రజోగుణప్రధానమైన గ్రహము. కృష్ణానది నుండి గోదావరి వరకు ఇతని దేశంగా జాతక పారిజాతం సూచించును.
శుక్రుడు పుబ్బ, పూర్వాషాడ, భరణి నక్షత్రములకు అధిపతి. శరీరావయవములలో మూత్రపిండములు, అండములు, వీర్యము, సంతానోత్పత్తి వ్యవస్థను సూచించును. శుక్రుడు వృషభము, తుల రాశులకు అధిపతి. తులలో 10వ డిగ్రీ వరకు మూలత్రికోణము. ఇతనికి ఉచ్ఛరాశి మీనం. నీచరాశి కన్య. మీనంలో 27వ డిగ్రీ పరమోచ్ఛ. కన్యలో 27 వ డిగ్రీ పరమనీచ. ఇతనికి బుధశనులు స్నేహితులు. రవి, చంద్రులు శత్రువులు. కుజ, గురులు సములు. శుక్రదశ 20 సంవత్సరాలు.
శుక్రుని ప్రభావం :
అందమైనవారు, శరీరసౌష్టవం కలిగినవారు, సామాన్యంగా వీరికి బట్టతల యుండదు. సంగీతం అంటే ఆసక్తి ఎక్కువ. లలితకళలంటే ప్రీతి. జనాకర్షణ ఎక్కువ వీరికి సౌకుమార్యం చేత జనాకర్షణ ఉంటుంది. స్త్రీలోలత్వమును అదుపులో వుంచుకోవాలి. వీరు నటులు, గాయకులు.
వస్త్రములు, అలంకారసామాగ్రి, పూలు వంటి వాణీజ్యమున రాణిస్తారు. రక్తపోటు , రక్తసంబంధమైన వ్యాధులు సుఖవ్యాధులు కలుగవచ్చు.
శుక్రుని కారకత్వములు :
శుక్రుడు కళత్ర కారకుడు. శారీరక సుఖము, యౌవనము, సౌందర్యము, రాజసము, వినోదములు, రతిక్రీడలు, జలవిహారము, స్త్రీ, ఐశ్వర్యము, భూషణములు, నాటకము, మన్మధుడు, భరతనాట్యము, కామము, వీర్యము, కావ్యరచన, సంగీతం, వాహనములు, వస్త్రములు, శయినించు గది, వివాహం, గర్వం, తెల్లని వస్త్రములు, వాద్యముల సమ్మేళనం, సుగంధ ద్రవ్యములు, గౌరి, లక్ష్మీదేవి ఆలయములు, క్రీడాస్థలములు, పాలసరఫరా కేంద్రములు, పాలు, పాలకు సంబంధించిన వస్తువులు విక్రయించువారు, వస్త్రములను తయారు చేయు సంస్థలు, సౌందర్యసాధనములు, అలంకార ద్రవ్యములు, పరిమళద్రవ్యములు, వాటిని తయారు చేయు సంస్థలు, పెట్రోలు వాహనములు, వెండి, రత్నములను సూచించును. చెఱుకురసము, తీయని పానీయములు, బొబ్బర్లు, నిమ్మ, నారింజ, చింత మొదలగు వానిని సూచించును. అతిమూత్రవ్యాధి, చర్మవ్యాధి, కంటిరోగము గొంతుకు సంబంధించిన వ్యాధులు, సుఖవ్యాధులు, చర్మవ్యాధులును సూచించును.
శిల్పి, దర్జీ, స్త్రీ, బ్యుటీషియన్, స్వీట్లు తయారు చేయువారు, స్నేహితులు, బహుమతులు, హనీమూన్, విలాసాలు, వినోదాలు, శృంగారము, ప్రేమ, ఆభరణాలు, రెడీమేడ్ దుస్తులు, పంచదార, ఆనందమును అనుభవించుట, కాస్మెటిక్స్, పూలు, అలంకరణ, గృహాలంకరణ సాదనాలు, లౌక్యము, స్నేహము, లాభము, ఒప్పందము, ప్రేమ, అనురాగము, అమమ్కారము, లలితకళలు, అందము, ఆకర్షణ, కేశాలంకరణ, సంగీతము, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, దానములు, పొగడ్తలు, పెళ్ళి, తెలివితేటలను సూచించును.
శుక్రుడు సూచించు విద్యలు :
శుక్రుడు లలితకళలు, కావ్యములు, రసాయనశాస్త్రము, ఫొటోగ్రఫీ, సెక్స్ సైన్స్ లను సూచించును. గురుబుధులతో కలసి రేడియో, ట్రాన్సిస్టర్, టేపురికార్డర్, వైర్ లెస్ లు వాటికి సంబంధించిన కోర్సులు, టెక్స్ టైల్స్, సుగంధ ద్రవ్యములు, అలంకార సామాగ్రి, వాటి తయారీకి సంబంధించిన నైపుణ్యము, టైలరింగ్, పెయింటింగ్ లను సూచించును. శుక్రుడు, కుజుడు, బుధుడు, చంద్రుడు కలసి ఆటోమొబైల్ ఇంజినీరింగ్, గోల్డ్ స్మిత్ లను సూచించును.
శుక్రుడు సుచించు వ్యాధులు :
సుఖరోగాలు, కంటిజబ్బులు, మూత్రంలో అల్బుమిన్ పోవుట, స్త్రీలకు సంబంధించిన తెల్లబట్ట, పసుపుబట్ట, ఋతుక్రమం సరిగాలేకపోవుట, అండము అండాశయములకు కలిగే జబ్బులు మొదలగు అన్నిరకాల వ్యాధులను శుక్రుడు సూచించును. కుజునితో కలసి గొంతునొప్పి, గొంతువాపు, టాన్సిల్స్, గొంతు కాన్సర్ మొదలగు గొంతుకు సంబంధించిన వ్యాధులను, శనితో కలసి మితిమీరిన సంభోఅం వల్ల కలిగే వ్యాధులను, బుధునితో కలసి నపుంసకత్వం, కొజ్జాలతో సంభోగం, అసహజమైన శృంగార చేష్టలు, చర్మవ్యాధులు, మధుమేహం లను సూచించును. శుక్రుడు రాహువుతో కలసి సెక్స్ వలన కలిగే అంటురోగాలను, కేతువుతో కలసి అసహజమైన సెక్స్ వలన కలిగే ఇబ్బందులను నిస్సంతానాన్ని, శని, రాహువుతో కలసి ఎయిడ్స్ వ్యాధిని, గురువు, రాహువుతో కలసి యుటిరస్ కాన్సర్, సెర్విక్స్ కాన్సర్ ను సూచించును.
శుక్రుడు సూచించు వృత్తి వ్యాపారాలు :
సుగంధద్రవ్యములు, పట్టు వస్త్రములు అమ్మువారు, చాక్లెట్లు తయారు చేయువారు, హోటల్ వ్యాపారం, వాహనములు, పంచదార, ఉప్పులను అమ్మువారు, పాలు, నెయ్యి, రాగి, అభ్రకం, గాజు, ఫాన్సీవస్తువులు, గంధపునూనె, ర్టసాయనాలు, ప్లాస్టిక్, కలప, రబ్బరులతో కూడిన వ్యాపారాలు చేయ్వారిని శుక్రుడు సూచించును. సినిమా డైరెక్టర్, మేకప్ మేన్, నటులు, పాటలు పాడువారు, సంగీత విద్వాంసులు, చిత్రకారులు, ఫొటోగ్రాఫర్లు, నిర్మాతలను సూచించును. పెట్రోలు బంకు, కార్లు, విమానాలు, లారీలు, రైలు, టాక్సీ, ఆటోమొబైల్, సినిమా, పశువులు, ఆహారములకు సంబంధించిన సంస్థలను, వాటిలో పనిచేయువారిని సూచించును.
శుక్రునకు మిత్రులు : బుధ శని రాహు కేతు
శుక్రునకు శత్రువులు : సూర్య చంద్ర
శుక్రునకు సములు: మంగళ గురు

4, సెప్టెంబర్ 2012, మంగళవారం

నవగ్రహచార ఫలములు - గురుడు

గురు గ్రహము

గురుడు లక్షణములు :
గురుడు పురుష గ్రహము. ఇతను రుచులలో తీపిని, రంగులలో పసుపుపచ్చను సూచించును. ఇతను బ్రాహ్మణజాతికి చెందినవాడు. అధిదేవత బ్రహ్మ. గురుడు 30 సంవత్సరముల వయస్సు కలవారిని సూచించును. ఇతను స్థూలకాయులు, కపిల వర్ణపు వెంట్రుకలు,కండ్లు కలవారిని సూచించును. ఇతను కఫతత్త్వము కలవాడు. హేమంత ఋతువును సూచించును. ఆకాశతత్త్వము కలిగి ఈశాన్యదిశను సూచించును. లోహములలో బంగారమును, రత్నములలో పుష్యరాగమును సూచించును. ఈ గ్రహసంఖ్య 3. లగ్నములో దిగ్బలమును పొందును.
గోదావరి నుండి వింధ్యపర్వతం వరకు ఇతని దేశంగా జాతకపారిజాతం తెలుపుతున్నది. గురుడు పునర్వసు, విశాఖ, పూర్వాభాద్ర నక్షత్రములకు అధిపతి. శరీరావయవములలో కాలేయము, గాల్ బ్లాడర్, పేంక్రియాస్ లను సూచించును. గురుడు ధనస్సు, మీనరాశులకు అధిపతి. ఇతనికి ఉచ్ఛరాశి కర్కాటకం. నీచరాశి మకరం. కర్కాటకంలో 5వ డిగ్రీ పరమనీచ. ఇతనికి రవి, చంద్ర, కుజులు స్నేహితులు. బుధ, శుక్రులు శత్రువులు శని సముడు. గురుగ్రహదశ 16 సంవత్సరములు.
గురుడు ప్రభావం :
లావుకు తగ్గ పొడవును కలిగి మంచి ఆకారము కలిగినవారై వుంటారు. వీరికి ఆహారము, వస్త్రము, సౌఖ్యములకు కొదువ వుండదు. సంప్రదాయముల పట్ల నమ్మకము, దైవభక్తి వుంటాయి. పండితులు, చట్టము, ధర్మము అంటే గౌరవము. విద్యా సంస్థలతో సంబంధము కలిగియుంటారు. కంఠధ్వని చక్కగా వుంటుంది. విశాలమైన కనులు, నుదురు కలిగి యుంటారు.
అజీర్ణవ్యాధులు, శరీరము బరువుపెరుగుట వంటి అనారోగ్యములు కలుగవచ్చును.
దేవాలయములు, L.I.C బ్యాంకు, వంటి సంస్థలలో రాణిస్తారు. న్యాయశాస్త్రంలో ప్రవీణులు కాగలరు.
గురు కారకత్వములు :
గురుడు ధనకారకుడు, జ్యేష్ట సోదరుడు, పుత్రులు, సంతానం, ముత్తాత, విశేష బంధువులు, మంత్రి, యజ్ఞము, గౌరవము, దైవభక్తి, వేదములు, శాస్త్రములు, వేదాంతము, దానధర్మములు, బుద్ది, సత్యము, ఆచారము కలిగియుండుట, బంగారము, వైఢూర్యము సంస్కృత భాష, శబ్దములను సూచించును. బ్యాంకులు, ఖజానాలు, న్యాయస్థానములు, న్యాయమూర్తులు, దేవాలయములు, విద్యాలయములు, అధ్యాపకులు, బోధకులు, మతాధికారులు, మతసంస్థలు, ఆర్థికవ్యవహారములను సూచించును. కాలేయము, కాలేయమునకు సంబంధించిన వ్యాధులు, కాన్సర్ వ్యాధులను సూచించును. నెయ్యి, నూనె, క్రొవ్వు, వెన్న, శనగలు, దబ్బకాయలు, పనసకాయలను సూచించును. పావురము, హంసలు, గుర్రములు, ఏనుగులను సూచించును.
పుస్తకములు, కళాశాలలు, వైద్యులు, లాయర్లు, బిషప్ లు, చర్చి, పదవి, కరుణ, సంతోషము, పెట్టుబడి, అభివృద్ధి, ఐశ్వర్యము, పూజారులు, ఉపాసన, విదేశీయులు, భవిష్యత్తు, బహుమతులు, ఆచారాలు, బ్యాంకులు, ధనుర్విద్య, రేసులు, టైటిల్స్, వేదాంతము, చెల్లింపులు, నిజాయితీ, క్రమబద్దము ఉన్మాదములను సూచించును.
గురుడు సూచించు విద్యలు :
గురుడు బోధించేవారిని అనగా ఉపాధ్యాయులనుండి ప్రొఫెసర్ల వరకు సూచించును. బ్యాంకులు, ఆర్థికశస్త్రము, ధనము, బంగారము, సంస్కృతభాష, పురాణాలు, నోట్లముద్రణ వేదాంతములను సూచించును.
గురుడు సూచించు వ్యాధులు :
మధుమేహవ్యాధి, కాలేయము, గాల్ బ్లాడర్ కు సంబంధించిన వ్యాధులు, బోదకాలు, శరీరంలో నీరు చేరుట, నిస్సంతానం, కాన్సర్ లను గురువు సూచించును. గురుడు చంద్రునితో కలసి గర్భాశయముకు సంబంధించిన ఇబ్బందులు, గర్భాశయ కాన్సర్ శుక్రునితో కలసి మధుమేహవ్యాధి, విచిత్రమైన సెక్సు కోరికలు, అసహజంగా పెరిగే శరీరాంగములను సూచించును. రవితో కలసి లుకేమియా, విపరీతంగా కొలొస్టరాల్ ఏర్పడుట, మూత్రపిండముల వ్యాధి, లివర్ కు సంబంధించిన వ్యాధులు, పచ్చకామెర్లు, కఫంచేయుట, అతిమూత్రవ్యాధిని సూచించును. విపరీతమైన ఆకలి, అజీర్ణము, అతికాయములను కూడ గురుడు సూచించును.
గురుడు సూచించు వృత్తి వ్యాపారాలు :
న్యాయవాదులు, న్యాయమూర్తులు, బోధకులు, ఉపాధ్యాయులు, సామాజిక రచయితలు, మతప్రవక్తలు, పురోహితులు, ప్రభుత్వోద్యోగులలో ఉన్నత స్థానంలో పేరు పొందువారు, మతప్రచారకులు, రవి లేదా చంద్రులతో కూడిన రాజకీయాలు, బ్యాంకు వ్యవహారములు, అధ్యక్షులు, మేయరు, కౌన్సిలర్, పార్లమెంటు మెంబరు, మేనేజరు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ లను సూచించును. బుధునితో కలసి విదేశీభాషలు, ఎగుమతులు, దిగుమతులు, సివిల్ ఇంజినీరింగ్ లను సూచించును.
గురువు నకు మిత్రులు: సూర్య చంద్ర మంగళ
గురువు నకు శత్రువులు : బుధ శుక్ర
గురువు నకు సములు: శని రాహు కేతు

3, సెప్టెంబర్ 2012, సోమవారం

నవగ్రహచార ఫలములు - బుధుడు

బుధ గ్రహము

బుధు ని లక్షణాలు :
బుధుడు నపుంసక గ్రహము. ఇతను రుచుల మిశ్రమమును తెలియజేయును. రంగుఅలలో ఆకుపచ్చరంగును సూచించును. ఇతను వైశ్యజాతికి చెందినవాడు. అధిదేవత విష్ణువు. గుండ్ర్ని ఆకారం కలిగి, పొడవైన వారిని సూచించును. 20 సంవత్సరాలా వయసు వారిని సూచించును. ఇతను వాత, కఫ, పిత్తముల మిశ్రమ తత్త్వము కల్వాడు. హరదృతువును సూచించును. పృధ్వీతత్త్వము కలిగి ఉత్తరదిక్కును సూచించును. లోహములలో కంచు, ఇత్తడి ( మిశ్రమలోహములను ) సూచించును. రత్నములలో మరకతను ( పచ్చ ) ను సూచించును. సంఖ్య 5 . లగ్నములో దిగ్బలమును పొందు రజోగుణప్రధానమైన గ్రహము. వింధ్యపర్వతం నుండి గంగానది వరకు ఇతనిదేశంగా జాతక పారిజాతం చెపుతున్నది.
బుధుడు ఆశ్రేష, జ్యేష్ఠ, రేవతి నక్షత్రములకు అధిపతి శరీరావయవములలో మెదడు, చర్మము, నరములను సూచించును. బుధుడు మిధునము, కన్యారాశులకు అధిపతి. కన్యలో 15వడిగ్రీ నుండి 20వ డిగ్రీవరకు మూల త్రికోణము. ఇతనికి ఉచ్చరాశి కన్య. నీచరాశి మీనం. కన్యలో 15వ డిగ్రీ ఇతనికి పరమోచ్చ. అలాగే మీనంలో 15వడిగ్రీ ఇతనికి పరమనీచ. ఇతనికి రవి, శుక్రులు స్నేహితులు. చంద్రుడు శత్రువు. కుజ, గురు, శని సములు. బుధగ్రహదశ 17 సంవత్సరాలు.
బుధు ని ప్రభావం :
ఎల్లప్పుడు సంతోషంగా వుంటారు. వీరి పెదవులపై చిరునవ్వు మెదులుతూ వుంటుంది. పొట్టిగా వుంటారు. చురుకైనవారు. వృద్ధాప్యంలో కూడా యువకుల వలె వుంటారు. నాటకరచయితలు, నటులు, విషయజ్ఞానం ఎక్కువగానే వుంటుంది. దీర్ఘాలోచనా పరులు, సందేహపరులు.
తలనొప్పి, నరముల వ్యాధులు, అలసరువంటి వ్యాధులు రావచ్చు.
రేడియో, టి.వి., పత్రికారంగం, ప్రచురణరంగం, టెలిఫోన్ రంగాలలో రాణిస్తారు.
బుధు ని కారకత్వములు :
బుధుడు వాక్ కారకుడు, మేనమామ, మేనల్లుడు, మేనకోడలు మాతమహుడు, ఉపన్యాసములో నైపుణ్యం, లలితకళలు, గణితశాస్త్రం, వ్యాపార శాస్త్రం, అర్ధశాస్త్రం, జ్యోతిష్యం, ఖగోళశాస్త్రం, వాణిజ్యం, వ్యాకరణము, వివిదరకాల భాషలు, శిల్పి, మంత్రం, తంత్రం, వివేకం, పుస్తక ప్రచురణ, గ్రంథాలయం, విష్ణుభక్తి, విష్ణాలయం, వైష్ణవభక్తులు, మధ్యవర్తిత్వం, వైద్యులను సూచించును. నాభి, నరము, నాలుక, స్వరపేటిక, చర్మములను సూచించును. నరముల బలహీనత, మూర్ఛ, చెముడు, మెదడుకు సంబంధించిన వ్యాధులను సూచించును. అన్నిరకముల ఆకుకూరలు, కూరగాయలను సూచించును. ఉపాధ్యాయులు, ఉపన్యాసకులు, న్యాయవాదులు, యాంకరులను సూచించును.
తెలివైనవారు, పండితులు, చరిత్రకారులు, గుమాస్తాలు, పెయింటర్లు, ఎడిటర్లు, రాయబారులు, విద్య, ఖాతాలు, దస్తూరి, వ్యాసములు, నవలలు, కల్పితాలు సామెతలు, చిన్నపుస్తకములు, ధృవీకరణపత్రాలు, వదంతులు, ప్రకటనలు, సత్యములు, యువకులు, వ్యాపారము, కేబుల్స్, డైరీలు, సైకిళ్ళు, గుర్రపుబండ్లు, చేతులు, కేటలాగు, పదనిఘంటువులు, వాహనములను సూచించును.
బుధుడు సుచించు విద్యలు :
బుధుడు గణీతము, ఎకౌంట్లు, డిజైన్లు, ప్లానులు గీయుట, చిత్రలేఖనము, పుస్తకప్రచురణ, పుస్తకముల వ్యాపారం, రచన, తర్కములను సూచిమ్చును. శుక్రునితో కలసి సినిమా వ్యాపారం, జీవశాస్త్రం, రసాయనశాస్త్రం, వృక్షశాస్త్రం, ఖగోళశాస్త్రం, జ్యోతిష్యశాస్త్రం, జర్నలిజంలను సూచించును. గురునితో కలసి ఉపాధ్యాయులు, ప్రొఫెసర్లు, బోధకులను సూచించును.
బుధుడు సూచించు వ్యాధులు :
మూగతనము, చెముడు, చర్మవ్యాధులు, మెదడుకు సంబంధించిన వ్యాధులు, పోలియో, నరముల బలహీనత, నత్తి, మాటలు ఆలస్యంగా రావటం, మూర్ఛ, ఫిట్సులను సూచించును. బుధుడు చంద్రునితో కలసి తరచుగా స్పృహకోల్పోవుట, హిస్టీరియా, మానసికవ్యాధి, అధికముగా మాట్లాడుట, కోమాలను సూచించును. బుధ్డు గురునితో కలసి మెదడువాపు వ్యాధి, శనితో కలసి అకస్మాత్తుగా నిద్రపోవుట, కుజునితో కలసి బ్రెయిన్ కాన్సర్ అధికంగా ఆలోచించుట, నరాలు చిట్లిపోవుటను సూచించును. రాహువుతో కలసి విషప్రయోగం, మెదడు చెడిపొవుటను, కేతువుతో కలసి హింసించు స్వభావంను సూచించును.
బుధుడు సూచించు వృత్తి వ్యాపారాలు :
ఎడిటర్స్, ఉపాధ్యాయులు, టైపిస్టు, స్టెనోగ్రాఫర్, శిల్పి, రాయబారి, మధ్యవర్తి, ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్, జ్యోతిష్యుడు, రైల్వేఉద్యోగి, తంతితపాలాశాఖలోని ఉద్యోగస్థులు, కవి, రచయిత, కాషియర్స్, ఆడిటర్, బ్యాంకు, ట్రెజరీ, రెవెన్యూ శాఖలలో ఉద్యోగస్థులు, ఆదాయశాఖ, వాణిజ్యశాఖ, ఇంజనీరింగ్ శాఖ, న్యాయశాఖలలో ఉద్యోగస్థులను సూచించును. ఫింగర్ ప్రింట్ లను పరిశీలించువారు, ఎకౌంటెంట్లు, జర్నలిస్టులను సూచించును. శుక్రునితో చూడబడుతుంటే సంగీతం, రేడియో, ఆభరణాలు, దుస్తుల తయారీలను సూచించును.
బుధునికి మిత్రులు: సూర్య శుక్ర
బుధునికి శత్రువు: చంద్ర
బుధునికి సములు: మంగళ గురు శని రాహు కేతు

2, సెప్టెంబర్ 2012, ఆదివారం

నవగ్రహచార ఫలములు - కుజుడు

కుజగ్రహము
కుజుని లక్షణాలు : కుజుడు పురుశ గ్రహం. రుచులలో చేదును, రంగులలో ఎరుపురంగును సూచించును. క్షత్రియజాతికి చెందినవాడు. అధిదేవత పృధ్వి. అగ్నితత్త్వము కలిగి, దక్షిణదిక్కును సూచించును. సన్నని నడుము కలిగి వంకీల జుట్టు, కండలు కలిగిన, ఎరుపు రంగు ఛాయ కలిగిన వారిని సూచించును. 16 సంవత్సరముల వయస్సు కలవారిని సూచించును. పిత్తాధిక్యత కలవాడు. గ్రీష్మఋతువును సూచించును. లోహములలో ఇనుము, ఉక్కును, రత్నములలో పగడమును సూచించును. ఈ గ్రహసంఖ్య 6. దశమభావంలో దిగ్బలము పొందును. ఇతను తమోగుణ ప్రథానుడు. లంకాపట్టణము మొదలు కృష్ణానది వరకు ఇతని దేశమని జాతకపారితాజం తెలుపుతున్నది.
కుజుడు మృగశిర, చిత్త, ధనిష్ట నక్షత్రములకు అధిపతి శరీరావయవములలో కండరాలు ఎముకలలోని మజ్జ, బాహ్య జననేంధ్రియములు, కణములను సూచించును. కుజుడు మేషం, వృశ్చిక రాశులకు అధిఅప్తి.. ఉచ్ఛరాశి మకరం. నీచరాశి కర్కటకం. మకరరాశిలో 28 వడిగ్రీ ఇతనికి పరమోచ్ఛ. అలాగే కర్కాటకంలో 28వ డిగ్రీ పరమనీచ. రవి, చంద్ర, గురులు ఇతనికి స్నేహితులు. బుదుడు శత్రువు. శుక్ర, శని ఇతనికి సములు.
కుజుని ప్రభావం :
శారీరక ధారుఢ్యము కలిగియుండి పొట్టిగా యుంటారు. త్వరగా ధనాన్ని సంపాదించగలరు. అంతేవేగంగా ధనాన్ని ఖర్చు పెట్టగలరు. బంధుమిత్రులంటే అపారమైన ప్రేమ. వీరు తమ ఆవేశాన్ని అదుపులో వుంచుకోవాలి. పదవి, అధికారం, సేవకులు కలిగియుంటారు. కోరికలు అధికంగా ఉంటాయి. దానధర్మాలు అధికంగా చేస్తారు. యంత్రములు, ఆయుధములు, మొదలగు శాస్త్రములలో ప్రావీణ్యత పొందుతారు. పోలీసు మిలటరీ వంటి శాఖలలో రాణిస్తారు.
కుజుని కారకత్వములు :
కుజుడు శక్తికి కారకుడు. అక్కాచెల్లెళ్ళు, ఆయుధములు, అగ్ని, వంటగది, శస్త్రచికిత్స, భూమి, బ్లడ్ బ్యాంకులు, ప్రేలుడు సామాను, బాంబులు, రసాయనాలు, అన్నిరకాల యంత్రాలను సూచించును. అసత్యము చెప్పుట, పరస్త్రీలతో సంబంధము, మూర్ఖత్వము, కోపము, కఠినముగా మాట్లాడుట, దోపిడీలు కొట్లాటలు, విప్లవములు, కిడ్నాపులు, కాల్పులను సూచించును. సీసము, క్రిరమృగములు, మశూచి, ఆటలమ్మ, అపెండిసైటిస్, హెమరేజ్ మొదలగు వ్యాధులను సూచించును. న్యాయవాదులు, న్యాయమూర్తులు, స్త్రీవ్యామోహులు, మాంత్రికులు, టెర్రరిస్టులను సూచించును. కాఫీ, టీ, పొగాకు, బీడీ, ఆవాలు, అల్లము, శొంఠి, వెల్లుల్లి, జీడిమామిడిని సూచించును.
కండపుష్టి, యుద్ధము, గాయాలు, హింస, అత్యాచారము, కత్తి, క్రూరత్వము, ధైర్యము, సాముగరిడీలు, సైన్యము, కలహాలు, ఆయుధసామాగ్రి, సాహసము, హంతకుడు, తిరుగుబాటుదారులు, ఫిరంగులు, దోపిడీదొంగ, మండుట, వేడిపరికరములు, కాట్లు, జ్వరాలు, పనులు, కోపము, పెళ్ళి, వంట, పాత్రలు, పగలగొట్టుట, పొయ్యి, బాక్సర్, రేడియేషన్, సలహాలు, సర్జన్ లు, ఇంజనీర్లు, ఆడపంది, కంచగాడిద, టార్పెడోలను సూచించును.
కుజుడు సూచించు విద్యలు :
కుజుడు అగ్రికల్చర్ డిగ్రీ, సివిల్ ఇంజనీరింగ్, మిలటరీ ఇంజినీరింగ్, ఎరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్, రసాయనవిద్య, ఆయుదముల తయారీ, అగ్ని మాపకములు, న్యాయవాదులు, విద్యుతుద్పాదన, బ్లాక్ స్మిత్ లను సూచించును.
కుజుడు సూచించు వ్యాధులు :
గాయములు, అబార్షన్, ఋతుక్రమము సరిగా లేకపోవుట, మశూచికం, ఆటలమ్మవ్యాధి, గవద బిళ్ళలు, అపెండిక్స్ వ్యాధి, హెర్నియలను కుజుడు సూచించును. కుజుడు బుధ్నితో కలసి చర్మరోగాలు, శుక్రునితో కలసి కండరములకు సంబంధించిన వ్యాధులు, హైడ్రోసిల్, రక్తనాళములు పగులుట, పైత్యరోగము, వ్రణములు, సెప్టిక్ అగుటను సూచించును. రాహువుతో కలసి విషప్రయోగము, శక్తి క్షీణించుట, ముసలితనము, విషకీటకముల వలన బాధలు, మెదడులో రక్తనాళములు చిట్లుట, తలనెప్పిలను సూచించును.
కుజుడు సూచించు వృత్తి వ్యాపారాలు :
మందులమ్మువారు, కెమిస్టులు, పోలీసు, మిలటరీవ్యక్తులు, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారస్థులు, కసాయివారు, సర్జనులను సూచించును. వంటవారు, ఇనుము, ఉక్కు సంబంధించిన ఫ్యాక్టరీలలో పనిచేయువారు, లోహములతో వస్తువులు తయారు చేయువారిని సూచించును. పొగాకు, లక్క, కల్లు, సారాయి, బ్రాందీ, విస్కీ, కత్తి, గొడ్డలి, తుపాకి, జీడిపప్పు, వేరుశనగ, వక్క, టీ, కాఫీ, అల్లం మొదలగు వాటికి సంబంధించిన వ్యాపారాలను సూచించును. మోటారు, నిప్పు, గ్యాస్ లతో కూడిన వృత్తులను సూచించును. రవితో కూడిన మిలటరీ హాస్పిటల్ లో రవి, బుధులతో కలసి రక్షణశాఖలో ఆడిటర్, శనితో కలసి స్మశానంలో గుంటలు త్రవ్వేవారిని సూచించును.
కుజుని కి మిత్రులు :సూర్య చంద్ర గురు
కుజుని కి శత్రువులు : బుధ
కుజుని కి సములు: శుక్ర శని రాహు కేతు

1, సెప్టెంబర్ 2012, శనివారం

నవగ్రహచార ఫలములు-చంద్రుడు

చంద్ర గ్రహము

చంద్ర గ్రహ లక్షణాలు :
చంద్రుడు స్త్రీగ్రహము. రుచులలో ఉప్పును, రంగులలో తెలుపు రంగును సూచించును. వైశ్యజాతికి చెందినవాడు. అధిదేవత వరుణుడు. పొట్టిగా ఉండి, స్థూలశరీరం కలవారిని సూచించును. 70 సంవత్సరముల వయసు కలవారిని సూచించును. జలతత్త్వము కలిగి వాయువ్యదిశను సూచించును. వాత, శ్లేష్మ ప్రకృతి కలదు. చంద్రుడు వర్శఋతువును సూచించును. లోహములలో వెండిని, రత్నములలో ముత్యమును సూచించును. ఈ గ్రహసంఖ్య 7. చతుర్దభావంలో దిగ్బలము పొందును. ఇతను సత్వగుణప్రధానుడు. శుక్ల పక్షదశమి నుండి బహుళ పక్షపంచమి వరకు పూర్ణచంద్రుడని, బహుళపక్షచంద్రునినుండి అమావాస్య వరకు క్షీణచంద్రుడని, శుక్లపక్ష పాడ్యమి నుండి నవమి వరకు మధ్యమ కారకత్వములు. చంద్రుడని జాతక పారిజాతం తెలుపుతున్నది.
చంద్రుడు రోహిణి, హస్త, శ్రవణం నక్షత్రములకు అధిపతి. శరీరావయవములలో మగవారి ఎడమకన్ను, స్త్రీల కుడికన్ను, స్తనములు, గర్భసంచి, లింపులను సూచించును. చంద్రుడు కర్కాటకరాశికి అధిపతి. వృషభం లో 3వ డిగ్రీ నుండి 27 వ డిగ్రీ వరకు మూలత్రికోణం. ఇతనికి ఉచ్ఛరాశి వృషభం. నీచరాశి వృశ్చికం. వృషభంలో 3వడిగ్రీ ఇతనికి పరమోచ్ఛ. అలాగే వృశ్చికంలో 3వడిగ్రీ పరమనీచ. బుధ, రవి ఇతనికి స్నేహితులు. మిగిలినవారు సములు. చంద్రునికి శత్రువులు లేరు.
చంద్ర గ్రహ ప్రభావం :
చంద్రుని ప్రభావం కలిగినవారు చిన్నవయసులోనే శ్లేష్మవ్యాధులతో బాధపడుతారు. వీరికి నీటిగండం వున్నది. వీరు కొంతకాలం ధైర్యముగా, సంతోషంగా, ఉత్సాహంగా ఉంటారు.మరికొంతకాలం పిరికితనంతో, నిరాశతో నీరసంగా ఉంటారు. స్నేహితులు, అభిప్రాయాలు తరచుగా మారుచుండును. వివాహం తరువాత పెద్ద పొట్ట కలిగి ఉంటారు. కొంతకాలం దనవంతులుగా కొంతకాలం దరిద్రులుగా జీవిస్తారు. భోజనప్రియులు. స్వతంత్రించి ఏ పనిని చేయలేరు. నీటిపారుదలన, పబ్లిక్ వర్క్స్, వస్త్రములు, బియ్యము వ్యాపారము పానీయాల వ్యాపారములో రాణించగలరు. పాండురోగము, మధుమేహము, శ్వాసకోశవ్యాధులు,క్షయ కలుగవచ్చును.
చంద్రుడు మనస్సుకు కారకుడు. తల్లి, స్త్రీ, పూలు, నీరు, నీరుగల ప్రాంతములు అనగా సముద్రము, నది, నీటిగుంట మొదలగునవి, ముఖము, ఎడమకన్ను, పొట్ట, మహిళాసంఘములు, స్త్రీ సంక్షేమశాఖ, నౌకావ్యాపారము, ఓడరేవులు, వంతెనలు, ప్రాజెక్టులు, చేపల పెంపకం, వెండి, ముత్యము, చలిజ్వరము, రక్తహీనత, అతిమూత్రము, స్త్రీలకు వచ్చు వ్యాదులు, శ్వాసకోశ సంభందమైన వ్యాధులు, వరిబీజము, డయారియా, క్యాన్సర్ మొదలైన వ్యాధులను సూచించును. చెఱకు, తేనె, పాలు, పెరుగు, భోజనము, జొన్న, గోధుమలు, చేపలు, పంచదార, నెయ్యి, అరటిపండ్లు, దోసకాయలు, తమలపాకులు, గుమ్మడి, కేబేజీ, కాలీ ప్లవర్, కర్బూజా ఫలము, కుక్కగొడుగులు తాబేలు, బాతు, గుడ్లగూబ, గబ్బిలము, పిల్లి, నీటి గుర్రం, తిమింగలము, షార్క్ చేపలు, కర్పూరము, నికెలు, జర్మన్ సిల్వర్ సూచించును. సంగీతం, కవిత్వం, నాట్యం మొదలగు లలిత కళలు, పూలతోటలు, స్విమ్మింగ్ పూల్, వ్యవసాయం, వర్షం, వరద, వ్యాపారులను సూచించును.
పొత్తికడుపు, గుడ్లు, క్షీరదాలు, చేపలు, ఆవులు, పుట్టగొడుగులు, కాఫీవ్యాపారం, కుటుంబం, ఉతికే నీరు, చెట్లు, కోళ్ళ పరిశ్రమ, జీర్ణము, తరగతి, జున్ను, పొలములు, పంటలు, వంట, హోటళ్ళు, కాలువలు, బీరు, బ్రాందీ వంటి మత్తుపానీయాలు, సీసాలు, తూములు, డైరీ, అలవాట్లు, కోళ్ళ పరిశ్రమ, ముత్యాలు, అజీర్ణము, జీర్ణము, జున్ను, చదువు, చెట్లు, స్త్రీలు, ఎండదెబ్బ, సముద్రయానం, నౌకాయానములను సూచించును.
చంద్రుడు సూచించు విద్యలు :
చంద్రుడు చరిత్ర, మనస్తత్వశాస్త్రము, నీటిసరఫరా, నావికాశికషణా, కవిత్వమును సూచించును. చంద్రుడు శుక్రునితో కలసి పాలపరిశ్రమ, కుజ, శుక్రులతో కలసి పశువైద్యము, పౌరశాస్త్రము, మంత్రసానికి సంబందించిన విషయములను సూచించును.
చంద్రుడు సూచించు వ్యాధులు :
మానసిక ఆందోళన, ఎడమకంటికి సంబందించిన వ్యాధులు, పిచ్చి, గర్భాశయవ్యాధులను చంద్రుడు శుక్రునితో కలసి షుగర్ వ్యాధి ( మధుమేహము ) కుజునితో కలసి గర్భాశయం తీసివేయుటను సూచించును. గురునితో కలసి కడుపుకు సంబంధించిన వ్యాధులు, రొమ్ము క్యాన్సర్, శనిత్ కలసి అమీబియాస్ , దగ్గు, జలుబు, ఆస్త్మా, డిసెంట్రీ, ఋతుక్రమముకు సంబంధించిన వ్యాధులు, గర్భాశయ క్యాన్సర్, డ్రగ్ ఎడిక్ట్, బుధునితో కలసి మానసికరోగాలు, రాహువుతో కలసి మతి చాంచల్యం, ఇతరులను చంపాలనే ఆలోఛన, కేతువుతో కలసి బాలారిష్ట శిశుమరణాలు, ఊపిరితిత్తులలో జలుబు, శ్వాసకోశ సంబందమైన ఇబ్బందులు చంద్రుడు సూచించును.
చంద్రుడు సూచించు వృత్తి, వ్యాపారాలు :
నావికులు, మంత్రసానులు, నర్సులు, చేపలు పట్టువారు, హోటల్ కీపర్స్ మట్టితో బొమ్మలు చేయువారు, కుమ్మరులను సూచించును. బత్తాయి, అరటి, తాటిచెట్టు, కర్బూజాపండు, చెరకు, పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, పంచదార, తమలపాకులు, కర్పూరము, చేపలు, వెండి, పండిన ఆహారముకు సంబంధించిన వ్యాపారములను సూచించును. చంద్రుడు కుజునితో సంబంధముంటే బాయిలర్ లతో వ్యాపారం, శనితో సంబంధముంటే శంఖువు వంటి సముద్ర గర్భంలోని వస్తువులతో వ్యాపారం, గురు, బుధులతో కలసి ఆడిటర్స్ ను, సేల్స్ మన్ లను వీధిలో వస్తువులను అమ్మువారిని సూచించును.
చంద్రునకు మిత్రులు: సూర్య బుధ
చంద్రునకు శత్రువులు
చంద్రునకు సములు: మంగళ గురు శుక్ర శని రాహు కేతు

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...