శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

9, అక్టోబర్ 2012, మంగళవారం

పంచాంగ విషయాలు 7 - బల్లి శాస్త్రము

బల్లి శాస్త్రము

బల్లి మరియు తొండ పడుట వలన కలుగు శుభా శుభములు
స్త్రీలకు: తలమీద - ప్రాణ భయము, కొప్పుపై - రోగ భయం, పిక్కలు -బంధు దర్శనం, ఎడమ కన్ను - భర్త ప్రేమ , కుడి కన్ను - మనోవ్యధ , వక్షమున - సుఖము, కుడి చెంప -పుత్ర లాభం, పై కుడి చెవి -ధన లాభము, పై పెదవి - విరోధము, క్రింద పెదవి - నూతన వస్తు లాభం, రెండు పెదవులు - కష్టం, స్తనములందు -అధిక దుఃఖం, వీపు యందు -మరణ వార్త, గోళ్ళపై -కలహము , చేతియందు - ధన నష్టం, కుడి చేయి -ధన లాభం , ఎడమ చేయి -మనోచలనం, వ్రేళ్ళపై - భూషణ ప్రాప్తి , తొడలు -వ్యభిచారం, మోకాళ్ళ యందు -బంధనం , చీలమండ యందు -కష్టము ,కుడికాలిపై - శత్రు నాశనం ,కాలి వ్రేళ్ళు - పుత్ర లాభం.
పురుషులకు : తలమీద  -కలహం, బ్రహ్మ రంద్రమున -మృతువు, ముఖము -ధన లాభము, ఎడమ కన్ను -శుభం , కుడి కన్ను - అపజయం, నుదురు బందు సన్యాసం, కుడి చెంప - దుఃఖం , ఎడమ చెవి-లాభం, పై పెదవి -కలహం, క్రింద పెదవి -ధన లాభం , రెండు పెదవులపై -మృత్యువు, నోటియందు - రోగ ప్రాప్తి , ఎడమ మూపు -జయం, కుడి మూపు - రాజ భయం, చేతి యందు -ధన నష్టం, మణి కట్టు యందు - అలంకార ప్రాప్తి, మోచేయి ధన నష్టం, వ్రేళ్ళపై - స్నేహితులు రాక , కుడిభుజం -కష్టం,  ఎడమ భుజం -అగౌరవం , తొడలపై - వస్త్ర నాశనం, మీసాలుపై - కష్టం , పాదములు - కష్టం, పాదముల వెనుక -ప్రయాణము , కాలి వ్రేళ్ళు - రోగ పీడలు.

సూచన ; కంచి పుణ్య క్షేత్రములో గల బంగారు, వెండి బల్లులను తాకిన వారికి పై దోషములు తీవ్రత కలుగదని పూర్వ జనుల అభిప్రాయము.

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...