శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

13, అక్టోబర్ 2013, ఆదివారం

శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు

నవదుర్గల ధ్యానము

శైలపుత్రీ: 
వందే వాంఛిత లాభాయ చంద్రార్ధకృతశేఖరామ్ 
వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీం యశస్వినీమ్ || 

బ్రహ్మ చారిణి: 
దధానా కరపద్మాభ్యాం అక్షమలాకమండలః 
దేవీ ప్రసీదతు మయి బ్రహ్మచారిణ్యనుత్తమా || 

చంద్రఘంట: 
పిండజప్రవరూరుఢా చంద్రకోపాస్త్ర కైర్యుతా 
ప్రసాదం తనుతే మహ్యం చంద్ర ఘంటేతి విశ్రుతా || 

కూష్మాండ: 
సురా సంపూర్ణకలశం రుధిరాప్లుతమేవ చ 
దధానా హస్త పద్మభ్యాం కూష్మాండా శుభ దాస్తుమే || 

స్కందమాత: 
సంహాసనగతా నిత్యం పద్మాశ్రిత కరద్వయా 
శుభదాస్తు సదా దేవీ స్కందమాతా యశస్వినీ || 

కాత్యాయని: 
చంద్రహాసోజ్జ్వలకరా శార్దూల వరవాహనా 
కాత్యాయనీ శుభం దద్యాద్దేవీ దానవఘాతినీ || 

కాళరాత్రి: 
ఏకవేణీ జపాకర్ణపూరా నగ్నాఖరాస్థితా 
లంబోష్ఠీ కర్ణికాకర్ణీ తైలాభ్యక్త శరీరిణీ | 
వామపాదోల్లసల్లోహలతాకంటక భూషణా 
వర మూర్ధధ్వజా కృష్ణా కాళరాత్రిర్భయంకరీ || 

మహాగౌరి: 
శ్వేతే వృషే సమారూడా స్వేతాంబరభరా శుచిః 
మహాగౌరీ శుభం దద్యాత్, మహాదేవ ప్రమోదదా || 

సిద్ధధాత్రి: 
సిద్ధ గంభర్వ యక్షాద్యైః అసురైర మరైరపి 
సేవ్యమానా సదా భూయత్ సిద్ధిదా సిద్ధిదాయినీ | 
సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే 
శరణ్యే త్రయంబకే దేవీ నారాయణీ నమోస్తుతే ||శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2.గాయత్రి

శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 3. శ్రీ మహాలక్ష్మి

శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 4.అన్నపూర్ణ

శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 5.లలిత త్రిపుర సుందరి

శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 6.సరస్వతి

శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 7.దుర్గ

శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 8.మహిషాసుర మర్దిని

శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 9.రాజరాజేశ్వరి


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

parakrijaya@gmail.com

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...