శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

21, జూన్ 2013, శుక్రవారం

మహా లక్ష్మీ యంత్రం


                       మహా లక్ష్మీ యంత్రం 
శ్రీ  మేథా దక్షిణా మూర్తి జ్యోతిష నిలయంశ్రీ  మేథా దక్షిణా మూర్తి జ్యోతిష నిలయం
:మరిన్నివివరములకుసంప్రదింపుడు:
See My 4 Blogs - P.V.Radhakrishna cell:9966455872,

సాధన ఆరాధన : Sadhanaaradhana.blogspot.in
Like FB page : https://www.facebook.com/SRIMEDHADAKSHINAMURTYJYOTISHANILAYAM,

శ్రీ మేధా దక్షిణమూర్తి జ్యోతిష నిలయం : 

http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in,

తెలుగు పండిత దర్శిని : http://teluguteachers-parakri.blogspot.in,

పరాక్రి పదనిసలు : http://jayaparakri.blogspot.in,

జాతకం- ప్రశ్న- ముహూర్తం-వాస్తు-యంత్రం-రక్షాకవచాదులు-పొందగోరువారు సంప్రదించండి.

Contact Us :
9966455872, parakrijaya@gmail.com
Note: call me 6AM to 9AM & 6PM to 9PM GMT +5:30 ,INDIA

Email:  parakrijaya@gmail.com  
Permanent Address : SRI MEDHA DAKSHINA MURTHY JYOTISHA NILAYAM.


Consultation Timings :
      Everyday 06:00AM to 09:00 AM(With appointemnt )
     Everyday 05:30PM to 09:00PM (Without appointemnt)
Sunday (or)Any public & govt holidays we are available full day 06:00 AM To 8:00 PM (With appointemnt )

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...