శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

18, డిసెంబర్ 2013, బుధవారం

రాశి మంత్ర యంత్రములు

శ్రీ మేథా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయ - రాశి మంత్ర యంత్రములు
aries 2012 copy
|| మేష రాశి  మన్త్రమ్ ||
" ఓం హ్రీం శ్రీం లక్ష్మీ
నారాయణాయ నమః ”
8
3
10
8
3
10
8
3
10
taurus 2012 copy
|| వృష రాశి  మన్త్రమ్ ||
" ఓం గోపాలాయ
ఉత్తర ధ్వజాయ నమః 
11
6
13
12
10
8
7
14
9
gemini 2012 copy
|| మిథున రాశి మన్త్రమ్ ||

 "ఓం క్లీం కృష్ణాయ నమః”
9
4
11
10
8
6
5
12
7
cancer 2012 copy
||కర్కటక రాశి  మన్త్రమ్ ||

" ఓం హిరణ్య గర్భాయ
అవయక్త రుపిణే నమః”
7
2
9
8
6
4
3
10
5
leo 2012 copy
|| సింహ రాశి మన్త్రమ్ ||

" ఓం క్లీం బహ్మణే
జగదా ధారాయ నమః”
8
1
6
3
5
7
4
9
2
virgo 2012 copy
|| కన్యా రాశి మన్త్రమ్ ||

" ఓం నమో ప్రీం
పీతామ్బరాయ నమః
9
4
11
10
8
6
5
12
7
libra 2012 copy
|| తులా రాశి మన్త్రమ్ ||

" ఓం తత్వ నిరంజనాయ
తారకరామాయ నమః ”
11
6
13
12
10
8
7
14
9
scorpio 2012 copy
|| వృశ్చిక రాశి మన్త్రమ్ ||

" ఓం నారాయణాయ
సురసింహాయ నమః ”
8
3
10
9
7
5
4
11
6
sagittarius 2012 copy
|| ధను రాశి మన్త్రమ్ ||

" ఓం శ్రీం దేవకృష్ణాయ
ఊర్ధ్వషంతాయ నమః
10
5
12
11
9
7
6
13
8
capricorn 2012 copy
|| మకర రాశి మన్త్రమ్ ||

" ఓం శ్రీం వత్సలాయ నమః ”
12
7
14
13
11
9
8
15
10
aquarius 2012 copy
|| కుంభ రాశి మన్త్రమ్ ||

" ఓం శ్రీం ఉపేన్ద్రాయ
అచ్యుతాయ నమః ”
13
8
15
14
12
10
9
16
11
pisces 2012 copy
|| మీన రాశి మన్త్రమ్ ||

" ఓం క్లీం ఉద్ ధృతాయ
ఉద్ధారిణే నమః ”
14
9
16
15
13
11
10
17
12
ఈ మన్త్రములను   దానిమ్మ పుల్ల ను  అష్టగంధం లో ముంచి భూర్జపత్రం మీద వ్రాసి
రాగి రక్ష లో ధరించవలెను. ||

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...