శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

14, ఫిబ్రవరి 2014, శుక్రవారం

SHRI KASHI MAHADEV RUDRAKSHA - VARANASI'S PRODUCTS

SHRI KASHI MAHADEV RUDRAKSHA & JYOTISH KENDRAM - VARANASI'S PRODUCTSCONTACT US: 9949581374 

Consult for Rudrakha, yantra .cell no : 9966455872

1. SHRI KUBER LAKSHMI  YANTRA              

2. MAHA MRITYUNJAYA YANTRA
AVAILABLE SIZES: 3x3, 5x5, 5x6, 12x123. SHRI SHANIDEV YANTRA


4. CRYSTAL SHREE YANTRA
SHRI KASHI MAHADEV 
RAKSHA KAWACH
 1-14 MUKHI RUDRAKASHA BEADSPARAD (MERCURY) SHIVALINGA

 


RUDRAKSHA AND CRYSTAL GARLAND


ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...