శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

18, సెప్టెంబర్ 2015, శుక్రవారం

Star:Jyeshtha

Star:  Jyeshtha ज्येष्ठा கேட்டை
Rasi (Zodiac):  Vrischika (Scorpio)
Ruling Planet:  Budh (Mercury)
Meaning:  The eldest, most excellent
Symbol:  circular amulet, umbrella, earring
Deity:  Indra, chief of the gods
Guna (Quality):  Tamas-Sattva-Sattva
Gana (Group):  Rakshasa (Demon): Talkative but patient and may be quarrelsome
Goal:  Artha (Practical)
Nadi (Flow):  Vata (Wind or Air+Space)
Nature:  Sharp/Dreadful
Favourable Numbers:  5
Caste:  Farmer
Gotra (Clan):  Atri
Direction:  West
Element:  Air
Shakti (Power):  To rise or conquer
Activity:  Active
Process:  Dissolve
Motion:  Level
Gender:  Female ?
Animal:  Deer
Favourable:  The natives usually mature earlier both physically and mentally. They are wise and have the ability to separate right from wrong. They are very concerned about their status and image in the society. They have a good character and perform their duties in timely manner. They are good at helping others and takes charge of the family,
Unfavourable:  The natives may hide their feelings, possessive, prone to illness & may change jobs.
Career:  They can be self employed, managers, leaders, musicians, dancers, models, engineers, philosophers etc.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

parakrijaya@gmail.com

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...