శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

19, సెప్టెంబర్ 2015, శనివారం

Star:Mula

Star: Mula मूल மூலம்
Rasi (Zodiac):  Dhanus (Saggitarius)
Ruling Planet:  Ketu (South node -Tail)
Meaning:  The root
Symbol:  Bunch of roots tied together, elephant goad
Deity:  Nirrti, goddess of dissolution and destruction
Guna (Quality):  Sattva-Rajas-Rajas
Gana (Group):  Rakshasa (Demon): Talkative but patient and may be quarrelsome
Goal:  Kama (Passionate)
Nadi (Flow):  Vata (Wind or Air+Space)
Nature:  Sharp/Dreadful
Favourable Numbers:  7
Caste:  Butcher
Gotra (Clan):  Pulastya
Direction:  North
Element:  Air
Shakti (Power):  To ruin or destroy
Activity:  Active
Process:  Create
Motion:  Down
Gender:  Neuter
Animal:  Dog
Favourable:  The natives are proud, good-looking, skillful in persuading people to serve their needs. They are careful, clever and able to live a comfortable life. Usually they have good fortune, determined to succeed and very generous. They are learned and have public speaking skills. They are brave and face adversity with composure.
Unfavourable:  The natives are too focused on their goals and does not care about others. They are indecisive and exploit others.
Career:  The natives can be public speakers, writers, philosophers, teachers, lawyers, politicians, doctors, businessmen etc.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

parakrijaya@gmail.com

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...