శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

4, సెప్టెంబర్ 2015, శుక్రవారం

Star:Punarvasu

Star:  Punarvasu पुनर्वसु புனர்பூசம்
Rasi (Zodiac):  Mithuna (Gemini) / Karkata (Cancer)
Ruling Planet:  Guru (Jupiter)
Meaning:  The two restorers of goods or two chariots
Symbol:  Bow and quiver
Deity:  Aditi, mother of the gods
Guna (Quality):  Rajas-Sattva-Rajas
Gana (Group):  Deva (Divine): Has pleasant voice, kind heart, eats little, appreciates others qualities
Goal:  Artha (Practical)
Nadi (Flow):  Vata (Wind or Air+Space)
Nature:  Movable
Favourable Numbers:  3
Caste:  Vaishya (Merchant)
Gotra (Clan):  Kratu
Direction:  North
Element:  Water
Shakti (Power):  Ability to gain wealth
Activity:  Passive
Process:  Create
Motion:  Level
Gender:  Male
Animal:  Cat
Favourable:  The natives have strong sense of ethics and reasoning and choose the right path in their life. They have great power of imagination and creativity. By nature they are patient and friendly. They can be good writers and inspiring speakers.
Unfavourable:  Their simplistic approach, lack of material drive, lack of foresight gets them into complications. They have unstable relationships, multiple careers, indecisive, frequently ill, critical, gets bored too easily..
Career:  They can be astrologers, spiritual healers, councellors, poets, writers, authors, bankers, teachers, preachers, architects, civil engineers, scientists.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

parakrijaya@gmail.com

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...