శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

20, సెప్టెంబర్ 2015, ఆదివారం

Star:Purvashadha

Star:  Purvashadha पूर्वाषाढा பூராடம்
Rasi (Zodiac):  Dhanus (Saggitarius)
Ruling Planet:  Shukra (Venus)
Meaning:  First of the invincible one
Symbol:  Elephant tusk, fan, winnowing basket
Deity:  Apah, god of Water
Guna (Quality):  Sattva-Rajas-Tamas
Gana (Group):  Manushya (Human): Proud, proficient in arts, radiant and disciplined
Goal:  Moksha (Spiritual)
Nadi (Flow):  Pitta (Bile or Fire+Water)
Nature:  Fierce/Severe
Favourable Numbers:  6
Caste:  Brahmin (Priest)
Gotra (Clan):  Pulaha
Direction:  East
Element:  Air
Shakti (Power):  To be active
Activity:  Balanced
Process:  Maintain
Motion:  Down
Gender:  Female
Animal:  Monkey
Favourable:  The natives are artistic, good-looking and influential.They are humbe & polite, faithful to friends and intelligent. They are good managers and also valuable employees who love simple life. They have a enjoyable relationship with spouse and capable of having many children.
Unfavourable:  The natives may be inflexible, have low paying jobs, lack higher education and settles for less. They can have unrealistic goals and waste a long period of time.
Career:  They can excel as sailors, divers, Navy personnel, fishermen and in shipping industry. Other suitable jobs are models, beauticians, hair dressers and soft drinks industry.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

parakrijaya@gmail.com

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...