శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

30, సెప్టెంబర్ 2015, బుధవారం

Star:UttaraBhadrapada

Star:  UttaraBhadrapada उत्तरभाद्रपदा உத்திரட்டாதி
Rasi (Zodiac):  Meena (Pisces)
Ruling Planet:  Shani (Saturn)
Meaning:  The second of the blessed feet
Symbol:  Twins, back legs of funeral cot, snake in the water
Deity:  Ahir Budhyana, serpent or dragon of the deep
Guna (Quality):  Sattva-Sattva-Tamas
Gana (Group):  Manushya (Human): Proud, proficient in arts, radiant and disciplined
Goal:  Kama (Passionate)
Nadi (Flow):  Pitta (Bile or Fire+Water)
Nature:  Fixed/Permanent
Favourable Numbers:  8
Caste:  Kshatriya (Warrior)
Gotra (Clan):  Pulaha
Direction:  North
Element:  Ether
Shakti (Power):  To bring rain or stability
Activity:  Balanced
Process:  Maintain
Motion:  Up
Gender:  Male
Animal:  Cow
Favourable:  The natives are attractive and have good problem-solving ability. They are disciplined, kind and compassionate. They are financially successful and charitable. They get benefits from children and loves family. They also benefitted from gifts and inheritance. They can be a good advisor.
Unfavourable:  They may be withdrawn and develop enemies. They can be lazy, irresponsible and highly emotional.
Career:  They are good in charitable work, non-profit organizations, import exports, travel industry, religious work, writing and teaching.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

parakrijaya@gmail.com

ఈ బ్లాగును శోధించు



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...