శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీరు జన్మించిన తేది, సమయం, ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్నప్రసన, నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com
Get your horoscope by giving Date, time and place of birth. Do you have mobile no. 9966455872 Live chat with WhatsApp Pantula Venkata RadhaKrishna.Get a solution to your horoscope problems

3, మార్చి 2016, గురువారం

అల్లుడుగారిని తీసుకురావటముఅల్లుడుగారిని తీసుకురావటము:

మంచమునకు పూలు కట్టించవలెను. గులాబి, సంపెంగలతో అలంకరించాలి. మంచము మీద కొత్త దుప్పటి వేయాలి. పూలు 200 మూరలు పట్టును. అలంకరణ చిక్కగా వుండవలెనన్న 400 మూరల పూలు పట్టును.

గదిలో టేబులు మీద గుడ్డవేసి చిన్న పళ్ళెములలో కాని కప్పులలోకాని 10 రకాల స్వీట్సు, 10 రకాల హాట్సు, 2 కిళ్ళీలు పెట్టవలెను. మంచినీళ్ళు, వెండిగ్లాసుతో పాలు పెట్టవలెను. పాలు తప్పక ఇద్దరు షేర్‌ చేసుకుని తాగవలెను. దంపతులు ఉదయము బట్టలు మార్చుకున్న తరువాత రూము నుంచి బయటకు రావలెను. ముందుగానే అబ్బాయి, అమ్మాయి బట్టలు గదిలో పెట్టవలెను.

అమ్మాయికి తెలుపుచీర అత్తగారు, అల్లుడికి తెలుపు పంచెలు మామగారు ఇచ్చెదరు. దంపతులకు రాత్రికి భోజనము పెట్టినాక రూములో ఎదురెదురుగా మంచం మీద కూర్చొనపెట్టి పాన్పు వేయుదురు. దంపతులకు తాంబూలాలు ఇప్పించాలి. ఈ తాంబూలములో అమ్మాయి వాళ్ళు జాకెటుముక్క, అబ్బాయి వాళ్ళు జాకెటు ముక్క, తమలపాకులు, వక్క, కొబ్బరిబొండము, దక్షిణ, కొత్తదంపతుల చేత 5 లేక 9మంది దంపతులకు ఇప్పించెదరు. హారతి అద్ది పేర్లు చెప్పించి అందరు ఇవతలకు వచ్చెదరు.

1పూట పీటలమీద కూర్చొనపెట్టెదరు. పంతులుగారిచే ముహూర్తము పెట్టించి 1గంట ముందుగా పాన్పువేయుదురు. అత్తగారి వాళ్ళు 5 లేక 9 పళ్ళెములలో అమ్మాయికి పసుపుకుంకము, స్వీటు, హాటు, ఆకులు, వక్కలు, కొబ్బరిబోండాలు, పూలు, పండ్లు, అరిశెలు, బిస్కెట్లు తీసుకువస్తారు.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

parakrijaya@gmail.com

ఈ బ్లాగును శోధించుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...